Behöver landskapet ordna företagshälsovård för sina anställda?

Ja, enligt lag är arbetsgivaren skyldig att ordna företagshälsovård för sin personal (lagen om företagshälsovård, 4 §). Enligt lag gäller arbetsgivarens skyldighet enbart förebyggande företagshälsovård (FPA:s ersättningsklass I). I största delen av kommunerna och samkommunerna i Egentliga Finland har arbetsgivaren även ordnat sjukvårdstjänster som stödjer arbetstagarnas arbetsförmåga genom företagshälsovård åt sin personal (FPA:s ersättningsklass II). Arbetsgivaren beslutar om omfattningen av företagshälsovården i ett separat avtal med serviceproducenten.

Arbetsgivaren kan uppfylla sitt ansvar att ordna företagshälsovård genom att tillhandahålla tjänsterna själv, ordna tjänsterna i samarbete med andra arbetsgivare eller köpa tjänsterna.

Om du vill ställa en fråga beträffande Egentliga Finlands vård- och landskapsreform kan du skicka ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

 

Denna sida finns även på: Finska