Bättre vård i skärgården – Nagus utökade ambulanstjänst består

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts och Pargas stads pilotförsök med ambulansverksamheten som en tilläggstjänst i Nagu blir permanent från och med november. Ambulanspersonalen tar emot patienter utanför tjänstetid om uppgifterna inom akutvården tillåter.

– Erfarenheterna från sommarens pilotperiod och responsen har varit positiva och därför kommer vi att göra verksamheten permanent, säger överläkare Timo Iirola från affärsverket för akutvård och jour.

Sjukvårdsdistriktet och Pargas stad inledde pilotförsöket i början av juni och meningen var att försöket skulle pågå till slutet av oktober, men till nagubornas, korpobornas och houtskärsbornas stora glädje beslutade man att göra verksamheten permanent.

– Det finns beställning för den här typen av verksamhet. Patienten behöver inte alltid transporteras ända till Åbo om patienten kan vårdas närmare. Människorna sparar tid och samhället pengar, säger Iirola.

Överläkare Iirola ansvarar för sjuktransporterna i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

– Det hör till min uppgift att hålla de 34 ambulanserna i landskapet i rörelse. Antalet uppdrag inom den prehospitala akutsjukvården har ökat år för år och vi befinner oss vid den övre gränsen av våra resurser. Ändå är denna tilläggstjänst med Naguambulansen väl motiverad. Ambulanspersonalen sköter patienter med akuta sjukvårdsbehov som hör till hälsovårdarens mottagning under tiden hälsostationerna har stängt. Verksamhetsområdet i Pargas är Nagu och Korpo. Också houtskärsborna får vård, men de ska först komma till Korpo.

–  Inom sjuktransporterna har man motsvarande verksamhet i Finland förutom i Nagu bland annat i Lappland, Östra Finland och i Lahtisregionen, berättar Iirola. Han betonar att ambulanspersonalen alltid sköter den prehospitala akutsjukvården i första hand och akutvårdarnas mottagning av patienter kommer i andra hand. Man kan inte heller köra från Nagu till Houtskär på grund av färjtrafiken för då skulle insatstiden för akutvårdens uppdrag bli för lång.

Patienterna kan få vård nära

Akutvårdarna Kati Lehtimäki och Silja Hongisto som jobbar i Naguambulansen EVS 5213 är nöjda med sitt utvidgade uppgiftsfält.

– Vid sidan av jour har vi nu meningsfulla tilläggsuppgifter. För patienterna spelar tidsbesparingen och lättheten en stor roll, de får vård här ute i skärgården, säger Lehtimäki.

Då hälsostationerna har öppet kan akutvårdarna vid behov hjälpa sjukvårdspersonalen på hälsostationen till exempel i att sy sår, om läkaren inte är på plats. Patienten ska ändå ta kontakt med samjourens telefonrådgivning i Åbo. Telefonrådgivningen bedömer patientens behov av vård och ifall patienten kan vårdas på akutvårdarnas mottagning.

– Ambulanspersonalen konsulterar vid behov läkare antingen per telefon eller med hjälp av bildkonsultation, förklarar Silja Hongisto.

– I själva verket har vi noggranna anvisningar när vi ska vara i kontakt med läkaren, tillägger Lehtimäki.

Personalen i Naguambulansen betjänar både dem som bor i skärgården och dem som är på besök i skärgården. Under den gångna sommaren besöktes akutvårdarnas mottagning av ett femtiotal patienter. De flesta patienter kom till mottagningen med anledning av olika sår, urinvägsinfektioner och små brännskador.

Personalen i Naguambulansen består av sammanlagt 10 personer och det är den personalstyrka som krävs för en verksamhet dygnet runt. Personalen har fått fortbildning på olika utbildningar och akutvårdarna har kunnat praktisera vid ÅUCS.

– Vår ambulans är bättre utrustad och har ett större läkemedelsförråd jämfört med vanliga ambulanser på grund av denna mottagningsverksamhet, sammanfattar Lehtimäki.

 

 

 

Detta kan också intressera dig:

Denna sida finns även på: Finska