Är sjukvårdsdistriktet ett blivande affärsverk inom landskapet?

Sjukvårdsdistriktet upphör att existera. Affärsverket består till stor del av det nuvarande sjukvårdsdistriktet, men också av krävande socialtjänster. Å andra sidan överförs en del av affärsverkets tjänster (ca 15 % av helhetskostnaden) till den service som produceras med servicesedlar eller till de valfria tjänsterna. Produktionen av servicesedlar ska bolagiseras och denna bolagiserade del hör inte till affärsverket.

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska