#Allihopa2021: Tidpunkten för reformen sköts upp, beredningen fortsätter

Den 27 juni meddelade statsminister Juha Sipilä riksdagen att tidsplanen för vård- och landskapsreformen skjuts upp med ett år. Enligt den uppdaterade tidsplanen ska de nya landskapen inleda sin verksamhet 1.1.2021 och då tar de också över ansvaret för organisering av tjänsterna. Inom Egentliga Finlands förändringsorganisation bereds reformen såsom tidigare och de nyckelord som används i kommunikationen anpassas till den nya tidsplanen. 

Enligt den nya tidsplanen ska lagarna för vård- och landskapsreformen träda i kraft i slutet av 2018 och den temporära landskapsförvaltningen ska inleda sin verksamhet från och med ingången av 2019. Strävan är att det första landskapsvalet hålls i maj 2019 då lagarna varit i kraft minst i ett halvt år och att de nya landskapsfullmäktigen påbörjar sin mandatperiod i augusti 2019.

Även de nyckelord eller hashtaggar som vi använder inom förändringsorganisationen Kimpassa-Allihopa ändras så att de motsvarar den nya tidsplanen. I fortsättningen används hashtaggarna #Allihopa2021 eller #Kimpassa2021. På Twitter har vårt användarnamn ändrats till @Kimpassa2021.

Vi uppdaterar våra webbsidor beträffande uppgifter om den nya tidsplanen så att du också i fortsättningen kan läsa pålitlig och aktuell information om hur reformen fortskrider på våra sidor. Den uppdaterade tidsplanen finns på vår webbplats under rubriken Tidtabell. Du kan följa beredningen av reformen på nationellt plan på webbplatserna alueuudistus.fi och omamaakunta.fi.

Denna sida finns även på: Finska