Allihopa med egen budget – valfrihetspilot söks till Egentliga Finland

Regeringen gav 8.3.2018 en lagproposition till riksdagen om kundens valfrihet i social- och hälsovården (valfrihetslagen). Med valfrihet menar man kundens rätt att välja själv, var hen får sina social- och hälsovårdstjänster bland de tjänster som finns inom valfriheten. I valfrihetslagen lagstiftas också om piloter (kundsedel och personlig budget), som är tänkta att startas direkt när lagarna har godkänts i riksdagen.

Egentliga Finlands landskap ansöker om statsbidrag till en valfrihetspilot, som har fått namnet ”Allihopa med egen budget”. Sakinnehållet är en personlig budget och målgruppen är handikapptjänster samt tjänster som stöder äldres närståendevård.

Med personlig budget är kunden arkitekt över sitt eget liv

Målet med Allihopa med egen budget-piloten är att utveckla en verksamhetsmodell, med vilken den personliga budgeten byggs tillsammans med kunden. Till detta hör bl.a. att utveckla övervakningssystem och bygga en helhet för datasystemen. Valfrihetspiloten genomförs under perioden 1.7.2018 - 31.12.2019.

Social- och hälsovårdsministeriet har reserverat 100 miljoner euro för valfrihetens pilotprojekt i 2018 års budget. Egentliga Finland ansöker om stark finansiering för Allihopa med egen budget-pilotprojektet.

  • Med den personliga budgeten är kunden arkitekt över sitt eget liv. Målet är att i samarbete med kunder, anställda och serviceproducenter utveckla en fungerande personlig budgeteringsmodell, där kundens egna val står i centrum, säger pilotens projektledare Samuli Koskinen.

Alla landskapets 18 kommuner deltar

I valfrihetspiloten deltar 18 kommuner från Egentliga Finland, deras sammanräknade invånarantal täcker långt över de krävda 80 % av landskapets befolkning. Egentliga Finland är ett mångfacetterat, tvåspråkigt landskap med skärgård. Ett omfattande deltagande i piloten möjliggör att man utvecklar den personliga budgetmodellen till en fungerande helhet i varje del av landskapet.

  • Med hjälp av en personlig budget kan människor leva ett liv utifrån egna önskemål från Pyhäranta till Kimitoön och välja de tjänster de behöver som stöd i vardagen, säger Egentliga Finlands förändringsdirektör för vårdreformen Antti Parpo.

Som projektförvaltare för valfrihetspiloten verkar KTO- kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky.

 Mera information:

Seija Aaltonen, samkommunens chef, seija.aaltonen@kto-vs.fi, tel. 050 597 4980

Antti Parpo, förändringsdirektör, antti.parpo@varsinais-suomi.fi tel. 040 642 8682

Samuli Koskinen, projektchef, samuli.koskinen@kto-vs.fi tel. 040 663 1340

 

Detta kan också intressera

Denna sida finns även på: Finska