Kimpassa-Allihopa sagan är all

Beredningen av vård- och landskapsreformen har avlutats 8.3.2019. Egentliga Finlands förändringsorganisation avslutar också sin verksamhet och Kimpassa-Allihopa informationskanalerna stängs.