Förändringsorganisationen

Egentliga Finlands vård- och landskapsreforms förändringsorganisation ansvarar på heltid för att bereda reformen. Förändringsorganisationen består av sakkunniga i olika branscher och mängden personal växer gradvis till ca 40 personer. Förändringsorganisationen verkar huvudsakligen med statlig finansiering.

Förändringsorganisationen bär huvudansvaret för att koordinera reformens beredning, men vad gäller förverkligandet görs en stor del av arbetet i de organisationer som bildar det nya landskapet, och i Kimpassa-Allihopa -arbetsgrupperna.

Laura Leppänen
Förändringsdirektör, landskapsreformen
laura.leppanen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 767 4364
Laura Leppänen
Förändringsdirektör, landskapsreformen
laura.leppanen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 767 4364
Antti Parpo
Förändringsdirektör, vårdreformen
antti.parpo(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 6428 682
Antti Parpo
Förändringsdirektör, vårdreformen
antti.parpo(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 6428 682
Jessica Ålgars-Åkerholm
Erika Strandberg
Karolina Olin
Specialplanerare (producentövervakning, patientsäkerhet)
karolina.olin(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 4381772
Karolina Olin
Specialplanerare (producentövervakning, patientsäkerhet)
karolina.olin(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 4381772
Kristiina Hovi
Olli Oranta
Jenni Kiviluoto
Specialplanerare (vuxensocialarbete)
jenni.kiviluoto(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 634 1248
Jenni Kiviluoto
Specialplanerare (vuxensocialarbete)
jenni.kiviluoto(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 634 1248
Taru Falenius
Utredande läkare (geriatrik och rehabilitering)
taru.falenius(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 5796749
Taru Falenius
Utredande läkare (geriatrik och rehabilitering)
taru.falenius(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 5796749
Mikko Hulkkonen
Förändringsagent, tjänster för barnfamiljer
mikko.hulkkonen(a)raisio.fi
tel. 044 797 1411
Mikko Hulkkonen
Förändringsagent, tjänster för barnfamiljer
mikko.hulkkonen(a)raisio.fi
tel. 044 797 1411
Ora Yli-Urpo
IT-förvaltning, portfoliekontroll
ora.yli-urpo(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 483 9035
Ora Yli-Urpo
IT-förvaltning, portfoliekontroll
ora.yli-urpo(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 483 9035
Outi Kalske
Tatu Virta
Specialplanerare (tillväxttjänster)
tatu.virta(a)varsinais-suomi.fi
tel. 0295 044 727
Tatu Virta
Specialplanerare (tillväxttjänster)
tatu.virta(a)varsinais-suomi.fi
tel. 0295 044 727
Petri Puustinen
Specialplanerare (landsbygdsförvaltning)
petri.puustinen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 0503873352
Petri Puustinen
Specialplanerare (landsbygdsförvaltning)
petri.puustinen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 0503873352
Kati Kankare
Utredningsperson (kosthållning)
kati.kankare(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 411 2590
Kati Kankare
Utredningsperson (kosthållning)
kati.kankare(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 411 2590
Kristiina Merilaita
Utredningsperson (fastighetsunderhåll)
kristiina.merilaita(a)varsinais-suomi.fi
p. 040 628 2829
Kristiina Merilaita
Utredningsperson (fastighetsunderhåll)
kristiina.merilaita(a)varsinais-suomi.fi
p. 040 628 2829
Kaisa Äijö
Utredningsperson (områden, trafik och miljö)
kaisa.aijo(a)varsinais-suomi.fi
tel. 044 030 4071
Kaisa Äijö
Utredningsperson (områden, trafik och miljö)
kaisa.aijo(a)varsinais-suomi.fi
tel. 044 030 4071
Juha Rantasalo
Chef för fastigheter och stödservice
juha.rantasalo(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 580 4916
Juha Rantasalo
Chef för fastigheter och stödservice
juha.rantasalo(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 580 4916
Karoliina Luukkainen
Specialplanerare, hälsa och välfärd
karoliina.luukkainen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 5590 152
Karoliina Luukkainen
Specialplanerare, hälsa och välfärd
karoliina.luukkainen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 5590 152
Anna Arola-Järvi
Utredningsperson (kund- och tjänst-styrning)
anna.arola-jarvi(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 3146 020
Anna Arola-Järvi
Utredningsperson (kund- och tjänst-styrning)
anna.arola-jarvi(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 3146 020
Maria Nykyri
Sakkunnig inom webbkommunikation
maria.nykyri(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 173 5239
Maria Nykyri
Sakkunnig inom webbkommunikation
maria.nykyri(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 173 5239
Pirjo Mäntynen
Specialplanerare (Avbytartjänster)
pirjo.mantynen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 408 7471
Pirjo Mäntynen
Specialplanerare (Avbytartjänster)
pirjo.mantynen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 408 7471
Jari Kauppila
Specialplanerare, regionutveckling (Team Finland)
jari.kauppila(a)varsinais-suomi.fi
tel. 0408258501
Jari Kauppila
Specialplanerare, regionutveckling (Team Finland)
jari.kauppila(a)varsinais-suomi.fi
tel. 0408258501
Raija Reunanen
Utredningsperson (fastighetsunderhåll)
raija.reunanen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 438 3771
Raija Reunanen
Utredningsperson (fastighetsunderhåll)
raija.reunanen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 438 3771
Kirsi Kiviniemi
Förändringsagent I&O spetsprojekt för åldringar
kirsi.m.kiviniemi(a)turku.fi
tel. 040 683 0044
Kirsi Kiviniemi
Förändringsagent I&O spetsprojekt för åldringar
kirsi.m.kiviniemi(a)turku.fi
tel. 040 683 0044
Pirjo Valtonen
Specialplanerare (tjänster för handikappade och utvecklingshämmade)
pirjo.valtonen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 653 5783
Pirjo Valtonen
Specialplanerare (tjänster för handikappade och utvecklingshämmade)
pirjo.valtonen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 653 5783
Pasi Oksanen
Specialplanerare (produktionsberedning)
pasi.oksanen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 5745 652
Pasi Oksanen
Specialplanerare (produktionsberedning)
pasi.oksanen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 5745 652
Johanna Mäkinen
Specialplanerare (miljöhälsovård)
johanna.makinen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 3813375
Johanna Mäkinen
Specialplanerare (miljöhälsovård)
johanna.makinen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 050 3813375
Annamari Sarén-Koivu
Specialplanerare (tillväxttjänster)
annamari.saren-koivu(a)varsinais-suomi.fi
tel. 0295 044 765
Annamari Sarén-Koivu
Specialplanerare (tillväxttjänster)
annamari.saren-koivu(a)varsinais-suomi.fi
tel. 0295 044 765
Joni Haapanen
Timo Metsä-Tokila
Suvi Haukioja
Utredningsperson (kosthållning)
suvi.haukioja(a)varsinais-suomi.fi
p. 040 159 4766
Suvi Haukioja
Utredningsperson (kosthållning)
suvi.haukioja(a)varsinais-suomi.fi
p. 040 159 4766
Katja Heinämäki

Denna sida finns även på: Finska