Förändringsorganisationen

Egentliga Finlands vård- och landskapsreforms förändringsorganisation ansvarar på heltid för att bereda reformen. Förändringsorganisationen består av sakkunniga i olika branscher och mängden personal växer gradvis till ca 40 personer. Förändringsorganisationen verkar huvudsakligen med statlig finansiering.

Förändringsorganisationen bär huvudansvaret för att koordinera reformens beredning, men vad gäller förverkligandet görs en stor del av arbetet i de organisationer som bildar det nya landskapet, och i Kimpassa-Allihopa -arbetsgrupperna.

Laura Leppänen
Förändringsdirektör, landskapsreformen
laura.leppanen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 767 4364
Laura Leppänen
Förändringsdirektör, landskapsreformen
laura.leppanen(a)varsinais-suomi.fi
tel. 040 767 4364
Antti Parpo
Förändringsdirektör, vårdreformen
antti.parpo(a)turku.fi
tel. 040 6428 682
Antti Parpo
Förändringsdirektör, vårdreformen
antti.parpo(a)turku.fi
tel. 040 6428 682
Jessica Ålgars-Åkerholm

Denna sida finns även på: Finska