Vård- och landskapsreformens veckans frågor

På sidorna Kimpassa-Allihopa publicerar vi Veckans frågor, som rör vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland. Alla Veckans frågor hittas här. Ifall du själv vill ställa en fråga kan du i första hand sända ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Fråga 1: Vilken är den temporära förvaltningens roll?

Fråga 2: Vad innebär valfriheten för kunden?

Fråga 3: Vem röstar jag på i landskapsvalen?

Fråga 4: Valfrihet: Vad händer om man av någon orsak inte lyckas välja?

Fråga 5: Hurdant är Egentliga Finlands kommande landskapsfullmäktige?

Fråga 6: Är sjukvårdsdistriktet det kommande landskapets affärsverk?

Fråga 7: Hur får landsbygdsföretagare service i de nya landskapen?

Fråga 8: Vad händer om den enda vårdaktören går i konkurs?

Fråga 9: Vilka uppgifter samlas i statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet?

Fråga 10: Vem vårdar om man inte kan hitta en aktör till det erbjudna priset?

Fråga 11: Måste tredje sektorn bolagisera sina tjänster?

Fråga 12: Vanliga frågor om fastighet- och stödtjänster

Fråga 13: Behöver landskapet ordna företagshälsovård för sina anställda?

Fråga 14: Hur vet man vilka tjänster som finns tillgängliga på de olika orterna i framtiden? Hur kan man trygga tjänsterna också för dem som bor i glesbygden?

Fråga 15: Vårdas de äldre i vår hemkommun efter reformen också i framtiden?

Fråga 16: Hur kan obrutna servicekedjor säkras i mångproducentmodellen? Hur koordineras organiseringen av tjänsterna?

Fråga 17: Hur mycket stiger klientavgifterna som följd av vårdreformen? 

Fråga 18: Vad betyder en ökning av valfrihet i praktiken? Vad kan jag välja i framtiden? 

Fråga 19: Hur många väljer i nya landskap privata tjänster framom offentliga?

Fråga 20: Hur har vi integrerat social- och hälsovårdtjänsterna?

Fråga 21: Hur organiseras upphandlingen av tjänster på den privata marknaden? Hur långa avtal kommer landskapet att ingå?

 

Do you need information in English? You find answers to many questions concerning the Health, social services and regional government reform on internet: www.alueuudistus.fi:

 

Denna sida finns även på: Finska