Vård- och landskapsreformens veckans frågor

På sidorna Kimpassa-Allihopa publicerar vi Veckans frågor, som rör vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland. Alla Veckans frågor hittas här. Ifall du själv vill ställa en fråga kan du i första hand sända ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Fråga 1: Vilken är den temporära förvaltningens roll?

Fråga 2: Vad innebär valfriheten för kunden?

Fråga 3: Vem röstar jag på i landskapsvalen?

Fråga 4: Valfrihet: Vad händer om man av någon orsak inte lyckas välja?

Fråga 5: Hurdant är Egentliga Finlands kommande landskapsfullmäktige?

Fråga 6: Är sjukvårdsdistriktet det kommande landskapets affärsverk?

Fråga 7: Hur får landsbygdsföretagare service i de nya landskapen?

Fråga 8: Vad händer om den enda vårdaktören går i konkurs?

Fråga 9: Vilka uppgifter samlas i statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet?

Fråga 10: Vem vårdar om man inte kan hitta en aktör till det erbjudna priset?

 

Do you need information in English? You find answers to many questions concerning the Health, social services and regional government reform on internet: www.alueuudistus.fi:

 

Denna sida finns även på: Finska