Vård- och landskapsreformens veckans frågor

På sidorna Kimpassa-Allihopa publicerar vi Veckans frågor, som rör vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland. Alla Veckans frågor hittas här. Ifall du själv vill ställa en fråga kan du i första hand sända ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Fråga 1: Vilken är den temporära förvaltningens roll?

Fråga 2: Vad innebär valfriheten för kunden?

Fråga 3: Vem röstar jag på i landskapsvalen?

Fråga 4: Valfrihet: Vad händer om man av någon orsak inte lyckas välja?

Fråga 5: Hurdant är Egentliga Finlands kommande landskapsfullmäktige?

Fråga 6: Är sjukvårdsdistriktet det kommande landskapets affärsverk?

Fråga 7: Hur får landsbygdsföretagare service i de nya landskapen?

Fråga 8: Vad händer om den enda vårdaktören går i konkurs?

Fråga 9: Vilka uppgifter samlas i statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet?

Fråga 10: Vem vårdar om man inte kan hitta en aktör till det erbjudna priset?

Fråga 11: Måste tredje sektorn bolagisera sina tjänster?

 

Do you need information in English? You find answers to many questions concerning the Health, social services and regional government reform on internet: www.alueuudistus.fi:

 

Denna sida finns även på: Finska