Vård- och landskapsreformens veckans frågor

På sidorna Kimpassa-Allihopa publicerar vi Veckans frågor, som rör vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland. Alla Veckans frågor hittas här. Ifall du själv vill ställa en fråga kan du i första hand sända ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Fråga 1: Vilken är den temporära förvaltningens roll?

Fråga 2: Vad innebär valfriheten för kunden?

Fråga 3: Vem röstar jag på i landskapsvalen?

Fråga 4: Valfrihet: Vad händer om man av någon orsak inte lyckas välja?

Fråga 5: Hurdant är Egentliga Finlands kommande landskapsfullmäktige?

Fråga 6: Är sjukvårdsdistriktet det kommande landskapets affärsverk?

Fråga 7: Hur får landsbygdsföretagare service i de nya landskapen?

Fråga 8: Vad händer om den enda vårdaktören går i konkurs?

Fråga 9: Vilka uppgifter samlas i statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet?

Fråga 10: Vem vårdar om man inte kan hitta en aktör till det erbjudna priset?

Fråga 11: Måste tredje sektorn bolagisera sina tjänster?

Fråga 12: Vanliga frågor om fastighet- och stödtjänster

Fråga 13: Behöver landskapet ordna företagshälsovård för sina anställda?

Fråga 14: Hur vet man vilka tjänster som finns tillgängliga på de olika orterna i framtiden? Hur kan man trygga tjänsterna också för dem som bor i glesbygden?

Fråga 15: Vårdas de äldre i vår hemkommun efter reformen också i framtiden?

Fråga 16: Hur kan obrutna servicekedjor säkras i mångproducentmodellen? Hur koordineras organiseringen av tjänsterna?

Fråga 17: Hur mycket stiger klientavgifterna som följd av vårdreformen? 

Fråga 18: Vad betyder en ökning av valfrihet i praktiken? Vad kan jag välja i framtiden? 

Fråga 19: Hur många väljer i nya landskap privata tjänster framom offentliga?

Fråga 20: Hur har vi integrerat social- och hälsovårdtjänsterna?

Fråga 21: Hur organiseras upphandlingen av tjänster på den privata marknaden? Hur långa avtal kommer landskapet att ingå?

Fråga 22: Hurdana webbsidor kommer Egentliga Finlands landskap att ha i framtiden?

 

Do you need information in English? You find answers to many questions concerning the Health, social services and regional government reform on internet: www.alueuudistus.fi:

 

Denna sida finns även på: Finska