Vad handlar det om

Regeringens vård- och landskapsreform förnyar social- och hälsovårdens servicestruktur samt omorganiserar statens, de regionala myndigheternas och kommunernas uppgifter.

Den mest betydande delen av reformen gäller social- och hälsovårdens servicestruktur: ansvaret för att ordna vårdtjänster överförs från kommunerna till landskapen. Reformens mål är att minska skillnaderna i medborgarnas hälsa, göra tjänsterna likvärdiga och tillgängliga samt att spara kostnader.

Landskapen övertar tillgångar och skyldigheter av samkommunerna. Man vill samordna statens regional- och landskapsförvaltning och förenkla den offentliga regionalförvaltningen.

De nya landskapens största uppgift är att ordna social- och hälsovårdsservice till finländarna. Dessutom kommer de nya landskapen att stå för räddningstjänster, regionutveckling, främja näringslivet, landskapsplanläggning och trafiksystemplanering.  Landskapen främjar dessutom landskapets identitet och kultur samt ansvarar för miljöhälsovården och andra regionala uppgifter.

Landskapsfullmäktige väljs i direkta val tidigast i maj 2019. Förberedningsfasen har börjat i Egentliga Finland och pågår fram till 1.7.2017. Landskapen tar över det fullständiga serviceansvaret från och med 1.1.2021.

Frågor och svar om reformen i Egentliga Finland

Denna sida finns även på: Finska