Tidtabell

1/2021 De nya landskapen påbörjar sin verksamhet, organiseringsansvaret har förflyttats till landskapen

8/2019 De nya landskapsfullmäktige påbörjar sin verksamhet  

5/2019 De första landskapsvalen

Politisk styrgruppens möte 17.12.2018

Politisk styrgruppens möte 19.11.2018

11-12/2018 En temporär förvaltning som förbereder den framtida verksamheten inrättas

11-12/2018 Lagen om ordnandet av social- och hälsovården och landskapslagen träder ikraft

Politisk styrgruppens möte 22.10.2018

Politisk styrgruppens möte 17.9.2018

Politisk styrgruppens möte 27.8.2018

Personalgruppens möte 8.6.2018

Kommunikationsgruppens möte 24.5.2018

Personalgruppens möte 4.5.2018

Kommunikationsgruppens möte 19.4.2018

Personalgruppens möte 6.4.2018

Kommunikationsgruppens möte 27.3.2018

Personalgruppens möte 2.3.2018

Kommunikationsgruppens möte 13.2.2018

Personalgruppens möte 26.1.2018

Kommunikationsgruppens möte 18.1.2018

Arbetsgruppen för forskning, utbildning och utveckling 21.12.2017

 

Politisk styrgruppens möte 18.12.2017    

Ledande tjänsteinnehavares möte 8.12.2017     

Viestintäryhmän kokous 8.12.2017

Räddningsväsende och beredskap möte 30.11.2017    

Politisk styrgruppens möte 20.11.2017    

Arbetsgruppen för forskning, utbildning och utveckling 16.11.2017

 

Ledande tjänsteinnehavares möte 16.11.2017    

Kommunikationsgruppens möte 31.10.2017        

Arbetsgruppen för forskning, utbildning och utveckling 26.10.2017

 

Politisk styrgruppens möte 16.10.2017    

Ledande tjänsteinnehavares möte 12.10.2017    

Tjänstemannaberedningsgrupp 6.10.2017    

Politisk styrgruppens möte 25.9.2017    

Ledande tjänsteinnehavares möte 20.9.2017    

Arbetsgruppen för forskning, utbildning och utveckling 28.9.2017

 

Räddningsväsende och beredskap möte 5.9.2017    

Politisk styrgruppens möte 28.8.2017    

Arbetsgruppen för forskning, utbildning och utveckling 24.8.2017

 

Planering-, trafik- och miljögruppens möte 18.8.2017    

Tjänstemannaberedningsgruppens möte 16.8.2017    

Arbetsgruppen för samverkan 30.6.2017  

Politisk styrgrupp möte 26.6.2017  

Planering, trafik och miljö möte 22.6.2016    

Arbetskraftsservicehelhets ledningsgrupps möte 21.6.2017  

Arbetsgruppen för ICT och elektroniska tjänster 20.6.2017

Personalarbetsgruppens möte 20.6.2017  

Ledande tjänsteinnehavares möte 20.6.2017    

Arbetskraftsservicehelhets samarbetsforumets möte 19.6.2017  

Personalarbetsgruppen 19.6.2017

Räddningsväsende och beredskap möte 15.6.2017      

Möte för ordförandena i vårdreformens arbetsgrupper 15.6.2017

Arbetsgruppen för forskning, utbildning och utveckling 15.6.2017

Landskapets kommunikationsgrupp 14.6.2017      

Arbetsgruppen för samverkan 9.6.2017  

Arbetsgruppen för ordnandet av tjänster 8.6.2017  

Arbetsgruppen för tjänsteproduktion 8.6.2017

Landskapets kommunikationsgrupp 8.6.2017    

Arbetsgruppen för tjänsteproduktion 5.6.2017  

Regionutveckling, främjande av livskraft och finansiering 5.6.2017  

Planering, trafik och miljö möte 30.5.2017  

Landsbygdsärenden möte 29.5.2017   

Personalarbetsgruppen 29.5.2017

Arbetskraftsservicehelhets ledningsgrupps möte 24.5.2017  

Landskapets kommunikationsgrupp 23.5.2017    

Arbetsgruppen för fastighets- och stödtjänster 23.5.2017

Politisk styrgrupp möte 22.5.2017  

Arbetskraftsservicehelhets samarbetsforumets möte 22.5.2017

Arbetsgruppen för ICT och elektroniska tjänster 18.5.2017

Möte för ordförandena i vårdreformens arbetsgrupper 17.5.2017  

Arbetsgruppen för ordnandet av tjänster 17.5.2017  

Ledande tjänsteinnehavares möte 16.5.2017

Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner möte 16.5.2017

Planering, trafik och miljö möte 16.5.2017  

Planering, trafik och miljö möte 12.5.2017  

Arbetsgruppen för samverkan 11.5.2017  

Arbetsgruppen för forskning, utbildning och utveckling 11.5.2017

Arbetsgruppen för tjänsteproduktion 10.5.2017

Social- och hälsovårdsdirektörernas möte 9.5.2017  

Arbetsgruppen för tjänsteproduktion 4.5.2017

Arbetskraftsservicehelhets ledningsgrupps möte 26.4.2017  

Personalarbetsgruppen 26.4.2017

Landskapets kommunikationsgrupp 25.4.2017  

Arbetsgruppen för fastighets- och stödtjänster 25.4.2017

Planering, trafik och miljö möte 25.4.2017

Politisk styrgrupp möte 24.4.2017   

Arbetskraftsservicehelhets samarbetsforumets möte 24.4.2017

Möte för ordförandena i vårdreformens arbetsgrupper 19.4.2017  

Arbetsgruppen för samverkan 19.4.2017  

Arbetsgruppen för förvaltning, lag och avtal 19.4.2017

Ledande tjänsteinnehavares möte 18.4.2017    

Landsbygdsärenden möte 13.4.2017    

Arbetsgruppen för forskning, utbildning och utveckling 13.4.2017

Landskapsturnén Allihopa2019: Åboregionen 12.4.2017  

Arbetsgruppen för ICT och elektroniska tjänster 12.4.2017

Social- och hälsovårdsdirektörernas möte 11.4.2017  

Arbetsgruppen för tjänsteproduktion 10.4.2017  

Tjänstemannaberedningsgrupp 10.4.2017      

Arbetsgruppen för tjänsteproduktion 5.4.2017

4/2017 Kommunalval

Räddningsväsende och beredskap möte 31.3.2017  

Personalarbetsgruppen 30.3.2017

Arbetsgruppen för fastighets- och stödtjänster 29.3.2017

Politisk styrgrupp möte 27.3.2017  

Arbetskraftsservicehelhets ledningsgrupps möte 27.3.2017

Planering, trafik och miljö möte 27.3.2017    

Landskapets kommunikationsgrupp 24.3.2017

Möte för ordförandena i vårdreformens arbetsgrupper 22.3.2017

Förändringsdirektörer Salo och Harju, Salo 22.3.2017

Ledande tjänsteinnehavares möte 22.3.2017    

Arbetskraftsservicehelhets samarbetsforumets möte 20.3.2017

Social- och hälsovårdsdirektörernas möte 14.3.2017  

Arbetsgruppen för ordnandet av tjänster 14.3.2017  

Arbetsgruppen för ICT och elektroniska tjänster 14.3.2017  

Arbetsgruppen för tjänsteproduktion 13.3.2017  

Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner möte 10.3.2017    

Arbetsgruppen för förvaltning, lag och avtal 10.3.2017

Arbetsgruppen för forskning, utbildning och utveckling 9.3.2017

Landskapsturnén Allihopa2019: Nystad 8.3.2017      

Landskapsturnén Allihopa2019: Saloregionen 7.3.2017    

Landsbygdsärenden möte 2.3.2017  

Arbetsgruppen för tjänsteproduktion 2.3.2017  

Arbetskraftsservicehelhets ledningsgrupps möte 28.2.2017    

Politisk styrgrupp möte 27.2.2017

Landskapets kommunikationsgrupp 22.2.2017    

Arbetskraftsservicehelhets samarbetsforumets möte 20.2.2017  

Möte för ordförandena i vårdreformens arbetsgrupper 15.2.2017

Social- och hälsovårdsdirektörernas möte 9.2.2017  

Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner möte 3.2.2017  

Politisk styrgrupp möte 30.1.2017  

Landskapsturnén Allihopa2019: Åboland 26.1.2017    

Landskapets kommunikationsgrupp 23.1.2017    

Landsbygdsärenden möte 19.1.2017  

Landskapsturnén Allihopa2019: Loimaaregionen 17.1.2017    

Regionutveckling, främjande av livskraft och finansiering möte 12.1.2017   

Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner möte 11.1.2017  

Möte för ordförandena i vårdreformens arbetsgrupper 11.1.2017

Social- och hälsovårdsdirektörernas möte 10.1.2017  

12/2016 Regeringens propositioner om lagen om ordnandet av social- och hälsovården och landskapslagen till riksdagen

Vård- och landskapsreformens politiska styrgrupp 19.12.

De ledande tjänsteinnehavarnas möte 15.12.

Landskapets kommunikationsgrupp 21.12.

Social- och hälsovårdsdirektörernas möte 12.12.2016

Social- och hälsovårdens informatörer möte 8.12.2016

Landskapets kommunikationsgrupp 16.11.

Egentliga Finlands kommunalstämma 15.11.

Ledande tjänsteinnehavares möte 11.11.

Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner möte 11.11.2016

Social- och hälsovårdens informatörer möte 10.11.2016

Regionutveckling, främjande av livskraft och finansiering möte 9.11.2016  

Social- och hälsovårdsdirektörernas möte 8.11.2016

Arbetskraftsservicehelhet möte 8.11.2016      

Vård- och landskapsreformens politiska styrgrupp 24.10.

Landskapets kommunikationsgrupp 20.10.

Ledande tjänsteinnehavares möte 19.10.

Social- och hälsovårdsdirektörernas möte 17.10.2016  

Social- och hälsovårdens informatörer möte 6.10.2016

8/2016 Lagen om ordnandet av social- och hälsovården och landskapslagen sänds på remiss

Denna sida finns även på: Finska