Organisering

Beredningen av Egentliga Finlands vård- och landskapsreform sker via en gemensam styrstruktur på högre nivå; den politiska styrgruppen och de ledande tjänsteinnehavarnas möte.

Den politiska styrgruppen  drar de politiska och strategiska linjerna för vård- och landskapsreformens beredning.

De ledande tjänsteinnehavarnas möte bereder ärenden för den politiska styrgruppen och kommunmötet.

Landskapsreformens och vårdreformens arbetsgrupper bereder ärenden i samarbete över organisationsgränser. Grupperna förenas under hösten 2017, så att reformens beredning görs gemensamt.

Landskapsreformens och vårdreformens arbetsgrupper och dokument

Representanter för företag och tredje sektorn i beredningen av vårdreformen

 

Denna sida finns även på: Finska