Organisering

Beredningen av Egentliga Finlands vård- och landskapsreform sker via en gemensam styrstruktur på högre nivå; Egentliga Finlands kommunmöte, politiska styrgrupp och de ledande tjänsteinnehavarnas möte.

Kommunmötet fungerar som det högsta regionala organet för att styra beredningen, innan den temporära förvaltningen utnämns. Kommunmötet behandlar betydande frågor som gäller landskapsreformen, speciellt ärenden som påverkar kommunerna.

Den politiska styrgruppen  drar de politiska och strategiska linjerna för vård- och landskapsreformens beredning.

De ledande tjänsteinnehavarnas möte bereder ärenden för den politiska styrgruppen och kommunmötet.

Landskapsreformens och vårdreformens arbetsgrupper bereder ärenden i samarbete över organisationsgränser.

Landskapsreformens och vårdreformens arbetsgrupper

Representanter för företag och tredje sektorn i beredningen av vårdreformen

Ordförande och sekreterare i vårdreformens arbetsgrupper

Denna sida finns även på: Finska