Kommunikationsprinciper

  • Vi kommunicerar öppet och regelbundet på finska och svenska om vård- och landskapsreformen till medborgarna i Egentliga Finland, med ett gemensamt visuellt utseende.
  • Reformen görs i samarbete med personalen; intern kommunikation främjar välbefinnandet i arbetet.
  • Vi berättar klart och tydligt om reformens skeden och inverkan på landskapsnivå med hänsyn till de olika intressentgrupperna.
  • Vi uppmuntrar till interaktion och delaktighet.
  • Vi stöder förändringsledarskap med kommunikativa medel – förändringen måste ha ett ansikte.
  • Vi kommunicerar reformen med en konstruktiv och positiv ton ur Egentliga Finlands synvinkel.

Denna sida finns även på: Finska