Vård- och landskapsreformens kommunikationsgrupp

Kommunikationen som berör vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland bereds i ett omfattande samarbete i kommunikationsgruppen. Kommunikationsgruppen fungerar som en stödgrupp för förändringsorganisationens kommunikation. Gruppen försäkrar att man i landskapets kommunikation beaktar de olika intressegruppernas kommunikationsbehov. Kommunikationsgruppen representerar det nya landskapets mångfacetterade funktioner. Gruppens styrka ligger i förmågan att visonera framtiden, som bygger på nya möjligheter.

 

Vård- och landskapsreformens kommunikationsgrupp:

ordf. Jessica Ålgars-Åkerholm, Egentliga Finlands förbund

vice ordf. Esa Halsinaho, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Medlemmar:

Arto Salo, Åbo stad, välfärdssektorn

Maria Nykyri, Egentliga Finlands Räddningsverk

Terhi Suominen, NTM-centralen i Egentliga Finland

Tatu Virta, Egentliga Finlands TE-byrå

Antti Vaalikivi, Egentliga Finlands förbund

Anne-Maarit Itänen, Pargas stad

Teija Järvelä, Salo stad

Minna Heikkilä, Reso stad

Susanna Lehtiranta, perusturvakuntayhtymä Akseli

Katariina Wirén (Heli Lempa år 2018), S:t Karins stad

Antti Kauppinen, Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikts samkommun

Paula Grönlund, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

 

 

Denna sida finns även på: Finska