Kommunikationsgrupper

Kommunikationen som berör social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen i Egentliga Finland görs i samarbete med två spetsar. Landskapets kommunikationsgrupp koordinerar kommunikationen som gäller landskapsreformen. Kommunikationen som berör social- och hälsovårdsreformen sköts av områdets kommuner tillsammans med sjukvårdsdistriktet och specialomsorgsdistriktet.

Landskapets kommunikationsgrupp samlar de personer som har hand om kommunikationen i de organisationer som berörs av landskapsreformen. Egentliga Finlands förbund sammankallar gruppen månatligen. Gruppen ansvarar för de gemensamma kommunikationskanalerna i social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen samt för åtgärderna som berör kommunikationen om landskapsreformen.

Social- och hälsovårdsreformens kommunikationsgrupp samlar de personer som har hand om kommunikationen i de 27 kommunerna och samkommunerna som social- och hälsovårdsreformen gäller. Gruppen koordinerar kommunikationen som gäller social- och hälsovårdsreformen.

Landskapets kommunikationsgrupp

Paula Grönlund, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Saara Malila, Åbo stad

Maria Nykyri, Egentliga Finlands Räddningsverk

Arto Salo, Åbo stad, välfärdssektorn (vårdreformen)

Terhi Suominen, NTM-centralen i Egentliga Finland

Tarja Tötterman, Egentliga Finlands TE-byrå

ordf. Jessica Ålgars-Åkerholm, Egentliga Finlands förbund

Vårdkommunikationsgruppen

Anu Anttila, Nådendal stad

Esa Halsinaho, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Katja Heinämäki, Åbo stad, välfärdssektorn

Anne-Maarit Itänen, Pargas stad

Teija Järvelä, Salo stad

Mari Koivunen, Reso stad

Tiia Laakso, Åbo stad, välfärdssektorn

Susanna Lehtiranta, perusturvakuntayhtymä Akseli

Heli Lempa, S:t Karins stad

Tuija Pihlajamäki, Aura kommun

Tiina Rinne-Kylänpää, Nådendal stad

Katariina Similä, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Idastiina Valtasalmi, Egentliga Finlands specialomsorgsdistrikts samkommun

Jessica Ålgars-Åkerholm, Egentliga Finlands förbund (Landskapets kommunikationsgrupp)

ordf. Arto Salo, Åbo stad, välfärdssektorn

 

Denna sida finns även på: Finska