Huvudbudskap

  • Vi filtrerar väsentlig information om reformen för invånarna i Egentliga Finland och berättar öppet och begripligt om den.
  • Vi kommunicerar aktivt och lättillgängligt om reformens faser och inverkan på landskapsnivå, med hänsyn till målgrupper och alla kommuner i Egentliga Finland.
  • Vi uppmuntrar medborgarna till växelverkan med hjälp av nya kommunikationsmedel.
  • Vi stöder förändringsledarskap genom kommunikation – förändringen måste ha ett ansikte.
  • Reformen genomförs i samarbete med personalen. Den interna kommunikationen ger stöd för att förändringen ska lyckas och främjar välmående i arbetet.
  • Vi upprätthåller en positiv bild av landskapsreformen och hjälper att skapa en reform som även visuellt speglar Egentliga Finland – på svenska och finska.

Denna sida finns även på: Finska