Följ oss

Du kan följa med vad som händer också via sociala medier.

#allihopa2019

#kimpassa2019

www.facebook.com/kimpassaallihopa

Twitter: @Kimpassa2019 Allihopa

YouTube (sökning: Kimpassa Allihopa)

Denna sida finns även på: Finska