Egentliga Finlands vård- och landskapsreform

Politiska styrgruppen diskuterade ekonomi, tjänsteproduktion och strategi

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteäni laulamahan, saa'ani sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan.

Måste tredje sektorn bolagisera sina tjänster?

I spalten Veckans fråga svarar vi på frågor om vård- och landskapsreformen som ställts oss i sociala medier och i samband med träffar i regionen.

Sjukvårdsdistriktets kunnande utnyttjas i vårdreformen

Torsdagen den 3 maj ordnades info om vårdreformen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personal. Personalchef Laura Saurama och specialplanerare Mikko Pakarinen från Kimpassa-Allihopa teamet berättade de senaste reformnyheterna.

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

Kimpassa 2020 -seutukierros Turun messukeskuksessa 10.4.2018

Denna sida finns även på: Finska