Egentliga Finlands vård- och landskapsreform

Allihopa med egen budget – valfrihetspilot söks till Egentliga Finland

Egentliga Finlands landskap ansöker om statsbidrag till en valfrihetspilot, som tangerar den personliga budgeten. Målgruppen är handikapp-tjänster samt tjänster som stöder äldres närståendevård.

Reformens beredning fortsätter aktivt i Egentliga Finland

Regeringens lagproposition om vårdens valfrihet överräcktes 8.3. till riksdagen. Ur Egentliga Finlands synvinkel innehåller den inga stora förändringar och beredningen fortsätter.

Kimpassa-Allihopa -gänget besöker Egentliga Finlands regioner

Egentliga Finlands reformledning besöker i april-maj landskapets fem regioner. Man vill träffa personal och förtroendevalda och kommunicera om aktuella frågor. Personalchefen informerar om det som rör personalen.

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

Osana sote-uudistusta integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto koulutuksessa ja moniammatillinen yhteistyö lisääntyy. Turun yliopiston dekaani Pentti Huovinen valottaa aihetta mm. sote-akatemian kautta.

Denna sida finns även på: Finska