Egentliga Finlands vård- och landskapsreform

Hur organiseras upphandlingen av tjänster på den privata marknaden? Hur långa avtal kommer landskapet att ingå?

Landskapet definierar sin policy för upphandling av tjänster som en del av sin servicestrategi. I upphandlingspolicyn ingår bl.a. en plan för i hur stor omfattning man kommer att lägga ut verksamheter och tjänster.

Hur har vi integrerat social- och hälsovårdstjänsterna?

Det ligger på landskapets ansvar att tjänsterna bildar en obruten helhet som svarar mot kundernas behov så bra som möjligt.

Hur många väljer i nya landskap privata tjänster framom offentliga?

Veckans fråga gäller vårdens valfrihet: Hur många kommer då att välja privata tjänster framom offentliga?

FACEBOOK

Juuri julkaistun Maakunnan tila -katsauksen mukaan maakunnan työllisten määrä lähenee kaikkien aikojen ennätystä.Myös työllisyysaste kasvaa nopeasti, 75 prosentin raja häämöttää nykykehityksellä jo ensi vuonna.
Osaavan työvoiman saatavuus on haasteena tuelvaisuudessa. Diplomi-insinöörien tarve tulee kaksinkertaistumaan lähvuosina (Teknologiateollisuuden arvio).
www.varsinais-suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1909-maakunnan-tila-tyollisten-maara-lahenee-enna...

Koko raportti: www.lounaistieto.fi/wp-content/uploads/2018/11/maakunnan-tila-syksy-2018.pdf
... Katso lisääKatso vähemmän

13 h sitten  ·  

Katso Facebook:ssa
·Jaa

YOUTUBE

Varsinais-Suomen TE-palvelujen johtaja Kjell Henrichson avaa maakuntauudistuksen yhteydessä tehtävän kasvupalvelu-uudistuksen tämän hetkistä tilannetta.

Denna sida finns även på: Finska