Egentliga Finlands vård- och landskapsreform

Kimpassa-Allihopa sagan är all

Beredningen av vård- och landskapsreformen har avlutats 8.3.2019. Egentliga Finlands förändringsorganisation avslutar också sin verksamhet och Kimpassa-Allihopa informationskanalerna stängs.

Reformen som inte blev av – vad blev kvar på det personliga planet?

Förberedning av vård- och landskapsreformen har varit en unik chans att få vara med och bygga något nytt från grunden. Men vad är det viktigaste vi har lärt oss?

Kommunikationen skapar landskapets roll i samhället och stöder demokratin

Kommunikationen är nyckeln till förändringsledarskap, fungerande tjänster, förtroende och växelverkan. Kommunikationen spelar en viktig roll för att demokratin ska förverkligas, skriver Jessica Ålgars.

FACEBOOK

YOUTUBE

Asukaslähtöinen vanhustenpalvelu on tavoitteena Turun Mäntykoti Yli-Maariassa. Henkilökunta kuuntelee asukkaiden toiveita arjessa ja kunnioittaa sitä, että Mäntykoti on asukkaiden koti. Toimintaa olisi hyvä laajentaa koko Varsinais-Suomeen, sanoo I&O kärkihankkeen Kirsi Kiviniemi.

Denna sida finns även på: Finska