Promemoria: Arbetsgruppen för samarbetsområdet

Yhteistyöaluetyöryhmän muistio 31.1.2019 (på finska)

Yhteistyöaluetyöryhmän muistio 9.11.2018 (på finska)

Yhteistyöaluetyöryhmän muistio 17.8.2018 (på finska)

Yhteistyöaluetyöryhmän muistio 2.5.2018 (på finska)

Yhteistyöaluetyöryhmän muistio 10.1.2018 (på finska)

Yhteistyöaluetyöryhmän muistio 17.2.2017 (på finska)

Yhteistyöaluetyöryhmän muistio 6.4.2017 (på finska)