Promemoria: Personalarbetsgruppen

PM personalarbetsgruppen 10.1.2017 (på finska)

PM personalarbetsgruppen 27.2.2017 (på finska)

PM personalarbetsgruppen 30.3.2017 (på finska)

PM personalarbetsgruppen 29.5.2017 (på finska)

PM personalarbetsgruppen 26.1.2018 (på finska)

PM personalarbetsgruppen 2.3.2018 (på finska)

PM personalarbetsgruppen 4.5.2018 (på finska)

Denna sida finns även på: Finska