Promemoria: Arbetsgruppen för ordnandet av tjänster (på finska)

Järjestämisen työryhmä 15.2.2017, muistio

Muistio 10.1.2017, Palvelujen järjestäminen

Muistio 12.12.2016, Palvelujen järjestäminen

Järjestämisen työryhmä, muistio 14032017

Järjestämisen työryhmä, 17.5.2017, muistio

Järjestämisen työryhmä 8.6.2017, muistio

Palvelujen järjestämisen työryhmä 19.9.2017, muistio