Promemoria: Arbetsgruppen för ordnandet av tjänster (på finska)

PM 12.12.2016, ordnandet av tjänster

PM 10.1.2017, ordnandet av tjänster

PM 15.2.2017, ordnandet av tjänster

PM 14.3.2017, ordnandet av tjänster

PM 17.5.2017, ordnandet av tjänster

PM 8.6.2017, ordnandet av tjänster

PM 19.9.2017, ordnandet av tjänster

PM 21.11.2017, ordnandet av tjänster

PM 16.1.2018, ordnandet av tjänster

PM 14.2.2018, ordnandet av tjänster

PM 14.3.2018, ordnandet av tjänster

PM 19.4.2018, ordnandet av tjänster

PM 17.5.2018, ordnandet av tjänster