Promemoria: Möte för social- och hälsovårdsdirektörerna i vårdreformen (på finska)

Sotejohtajakokous, 03052016, muistio

Sotejohtajakokous, 09062016,muistio

Sotejohtajakokous, 08092016, muistio

Sotejohtajakokous, 17102016, muistio

Sotejohtajakokous, 07112016, muistio

Sotejohtajakokous, 12122016, muistio

Sotejohtajakokous, 10012017, muistio

Sotejohtajakokous, 09022017, muistio

Sote_johtajakokous_14032017, muistio

Sote_johtajakokous_11042017, muistio

Sote_johtajakokous_09052017, muistio

Sote_johtajakokous, 14062017, muistio

Sote_johtajakokous_22082017, muistio

Sote_johtajakokous_22092017, muistio

Sote_johtajakokous_27102017_muistio

Sote_johtajakokous_24112017, muistio