Promemoria: Arbetsgruppen för forskning, utbildning och utveckling

Muistio 21.12.2016 (på finska)

Muistio 19.1.2017 (på finska)

Muistio 9.2.2017 (på finska)

Muistio 9.3.2017 (på finska)

Muistio 13.4.2017 (på finska)

Muistio 11.5.2017 (på finska)

Muistio 15.6.2017 (på finska)

Muistio 24.8.2017 (på finska)

Muistio 28.9.2017 (på finska)

Muistio 26.10.2017 (på finska)

Muistio 16.11.2017 (på finska)

Muistio 21.12.2017 (på finska)

Muistio 22.1.2018 (på finska)