Promemoria: Arbetsgruppen för forskning, utbildning och utveckling

Muistio 21.12.2016 (på finska)