Promemoria: Arbetsgruppen för fastighets- och stödtjänster

Kokouksen muistio 14.12.2016 (på finska)

Kokouksen muistio 20.1.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 16.2.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 29.3.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 25.4.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 23.5.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 21.6.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 30.11.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 24.1.2018 (på finska)

Kokouksen muistio 28.3.2018 (på finska)

Kokouksen muistio 22.5.2018 (på finska)

Kokouksen muistio 15.6.2018 (på finska)

Kokouksen muistio 26.10.2018 (på finska)

Kokouksen muistio 7.2.2019

 

 

Denna sida finns även på: Finska