Promemoria: Arbetsgruppen för fastighets- och stödtjänster

Kokouksen muistio 25.4.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 29.3.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 16.2.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 20.1.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 14.12.2016 (på finska)

Denna sida finns även på: Finska