Promemoria: Arbetsgruppen för fastighets- och stödtjänster

Kokouksen muistio 25.4.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 29.3.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 16.2.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 20.1.2017 (på finska)

Kokouksen muistio 14.12.2016 (på finska)