Promemoria: Arbetsgruppen för samverkan

YT-foorumi 15.2.2019, muistio

YT-foorumi 9.11.2018 muistio

YT-foorumi 11102018 muistio

YT-foorumi 31.8.2018 muistio

YTfoorumi 29062018 muistio

YTfoorumi 18052018 muistio

YTfoorumi 16032018 muistio

YTfoorumi 09022018 muistio

YT ryhmä 17112017 muistio

YT ryhmä 08092017 muistio

YT ryhmä 09062017 muistio

YT ryhmä 19042017 muistio

YT ryhmä 09032017 muistio

YT ryhmä 130117 muistio

Denna sida finns även på: Finska