Beskrivning av nuläget

Beskrivning av nuläget, december 2016 (på finska)

 

 

Denna sida finns även på: Finska