LANDSKAPSTURNÉN ÅBOLAND 26.1.2017

Landskapsturnén Åboland 26.1.2017 Program – personalen 

Landskapsturnén Åboland 26.1.2017 Program – förtroendevald

Landskapsturnén Åboland 26.1.2017 Laura Leppänen – landskapsreformen personalen

Landskapsturnén Åboland 26.1.2017 Laura Leppänen – landskapsreformen förtroendevald

Landskapsturnén Åboland 26.1.2017 Antti Parpo – sote valfrihet

 

Denna sida finns även på: Finska