Promemoria, Tjänstemannaberedningsgrupp

Promemoria 7.10.2016 Tjänstemannaberedningsgrupp (på finska)

Promemoria 1.12.2016 Tjänstemannaberedningsgrupp (på finska)

Promemoria 12.1.2017 Tjänstemannaberedningsgrupp (på finska)

Promemoria 9.2.2017 Tjänstemannaberedningsgrupp (på finska)

Promemoria 8.3.2017 Tjänstemannaberedningsgrupp (på finska)