Promemoria: Ledande tjänsteinnehavares möte

Promemoria 9.9.2016 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 19.10.2016 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 11.11.2016 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 15.12.2016 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 18.1.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 16.2.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 24.3.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 18.4.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 16.5.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 20.6.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 20.9.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 18.10.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 16.11.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 23.1.2018 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 26.2.2018 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 26.4.2018 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 14.12.2018 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

 

 

 

Denna sida finns även på: Finska