Promemoria: Landsbygdsärenden

Promemoria 25.8.2016 Landsbygdsärenden (på finska)

Promemoria 20.10.2016 Landsbygdsärenden (på finska)

Promemoria 19.1.2017 Landsbygdsärenden (på finska)

Promemoria 13.4.2017 Landsbygdsärenden (på fisnka)

Promemoria 19.9.2017 Landsbygdsärenden (på finska)

 

Denna sida finns även på: Finska