Promemoria: Kommunikationsgrupp

Promemoria 13.2.2019, kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 13.12.2018, kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 13.11.2018, kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 25.10.2018, kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 21.8.2018, Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 13.6.2018, Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 24.5.2018, Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 19.4.2018 Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 24.3.2017 Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 23.5.2017 Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 8.6.2017 (på finska)

Promemoria 27.3.2018 Kommunikationsgrupp (på finska)

Denna sida finns även på: Finska