Promemoria, Arbetskraftsservicehelhet

Promemoria 24.8.2016 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 31.8.2016 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 12.9.2016 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 30.9.2016 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 3.11.2016, Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 8.11.2016 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (pä finska)

Promemoria 16.1.2017 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 18.1.2017 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 20.2.2017 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 28.2.2017 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 20.3.2017, Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 27.3.2017, Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 24.4.2017, Arbetskraftservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 26.4.2017 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 22.5.2017 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 24.5.2017, Arbetskraftservicehelhet (på finska)

Promemoria 19.6.2017 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 21.6.2017 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 21.8.2017 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 28.8.2017 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 25.9.2017, Arbetskraftsservicehelhet, gemensam seminar (på finska)

Promemoria 20.11.2017 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 21.2.2018 Arbetskraftsservicehelhet, (på finska) 

Denna sida finns även på: Finska