Promemoria: Kommunikationsgrupp

Promemoria 19.4.2018 Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 24.3.2017 Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 23.5.2017 Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 8.6.2017 (på finska)

Promemoria 27.3.2018 Kommunikationsgrupp (på finska)

PROMEMORIA: RÄDDNINGSVÄSENDE OCH BEREDSKAP

Promemoria 1.12.2016 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

Promemoria 16.5.2016 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

Promemoria 30.8.2016 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

Promemoria 31.3.2017 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

Promemoria 15.6.2017 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

Promemoria 5.9.2017 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

Promemoria 30.11.2017 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

Promemoria 8.3.2018 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

 

PROMEMORIA: POLITISK STYRGRUPP

Promemoria 7.6.2016 Politisk Styrgrupp (på finska)

Promemoria 22.08.2016 Politisk Styrgrupp (på finska)

Promemoria 24.10.2016 Politisk Styrgrupp (på finska)

Promemoria 19.12.2016 Politisk Styrgrupp (på finska)

Promemoria 30.1.2017 Politisk Styrgrupp (på finska)

Promemoria 27.3.2017 Politisk Styrgrupp (på finska)

Promemoria 24.4.2017 Politisk Styrgrupp (på finska)

Promemoria 26.6.2017 Politisk Styrgrupp (på finska)

Promemoria 28.8.2017 Politisk Styrgrupp (på finska)

Promemoria 25.9.2017 Politisk Styrgrupp (på finska)

Promemoria 20.11.2017 Politisk Styrgrupp (på finska)

Promemoria 11.1.2018 Politisk Styrgrupp (på finska)

Promemoria 12.2.2018 Politisk Styrgrupp (på finska)