Promemoria: Landsbygdsärenden

Promemoria 25.8.2016 Landsbygdsärenden (på finska)

Promemoria 20.10.2016 Landsbygdsärenden (på finska)

Promemoria 19.1.2017 Landsbygdsärenden (på finska)

Promemoria 13.4.2017 Landsbygdsärenden (på fisnka)

Promemoria 19.9.2017 Landsbygdsärenden (på finska)

Promemoria: aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus

Muistio 16.8.2016 Aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus

Muistio 8.9.2016 Aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus

Muistio 26.9.2016 Aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus

Muistio 9.11.2016 Aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus 

Muistio 12.1.2017 Aluekehitys elinvoiman tukeminen ja rahoitus

Muistio 15.3.2017  Aluekehitys elinvoiman tukeminen ja rahoitus 

Muistio 5.6.2017 Aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus

Muistio 28.2.2018 Aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus