Arbetsgruppernas ordförande och sekreterare

LANDSKAPSREFORMENS ARBETSGRUPPER:

 

Tjänstemannaberedningsgrupp

ordf. Kari Häkämies, Varsinais-Suomen liitto, kari.hakamies(at)varsinais-suomi.fi
1. vo. Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kimmo.puolitaival(at)elykeskus.fi
2. vo Jari Sainio, Varsinais-Suomen Pelastuslaitos, jari.sainio(at)turku.fi
sekr. Petri Pihlavisto, Varsinais-Suomen liitto, petri.pihlavisto(at)varsinais-suomi.fi

Regionutveckling, främjande av livskraft och finansiering

ordf. Tarja Nuotio, Varsinais-Suomen liitto, tarja.nuotio(at)varsinais-suomi.fi
1. vo. Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kimmo.puolitaival(at)ely-keskus.fi
2. vo. Niko Kyynäräinen, Turku Science Park, niko.kyynarainen(at)turkusciencepark.fi
sekr. Petteri Partanen, Varsinais-Suomen liitto, petteri.partanen(at)varsinais-suomi.fi

Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner

ordf. Janne Virtanen, Varsinais-Suomen liitto, janne.virtanen(at)varsinais-suomi.fi
1. vo. Timo Metsä-Tokila, Varsinais-Suomen ELY-keskus, timo.metsa-tokila(at)ely-keskus.fi
2. vo. Tuomas Heikkinen, Turku, tuomas.heikkinen(at)turku.fi
sekr. Malla Rannikko-Laine, Varsinais-Suomen liitto, malla.rannikko-laine(at)varsinais-suomi.fi

Personalarbetsgruppen

ordf. Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kimmo.puolitaival(at)ely-keskus.fi
1 vo. Sinikka Valtonen, Turku, sinikka.valtonen(at)turku.fi
2 vo. Mika Kontio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, mika.kontio(at)turku.fi

Planering, trafik och miljö

ordf. Risto Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, risto.timonen(at)ely-keskus.fi
1. vo. Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto, heikki.saarento(at)varsinais-suomi.fi
2. vo. Matti Vehviläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, matti.vehvilainen(at)ely-keskus.fi
sekr. Erika Mäkeläinen, Varsinais-Suomen liitto, erika.makelainen(at)varsinais-suomi.fi

Landsbygdsärenden

ordf. Risto Skyttä, Varsinais-Suomen ELY-keskus, risto.skytta(at)ely-keskus.fi
1. vo. Johanna Mäkinen, Lieto, johanna.makinen(a)lieto.fi
2. vo. Petri Puustinen, Vehmaa, petri.puustinen(a)vehmaa.fi
3. vo. Pirjo Mäntynen, Vehmaa, pirjo.mantynen(a)vehmaa.fi
sekr. Leena Aarikka, Varsinais-Suomen ELY-keskus, leena.aarikka(at)ely-keskus.fi

Räddningsväsende och beredskap

ordf. Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, jari.sainio(at)turku.fi
1. vo. Jussi Rapeli, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, jussi.rapeli(a)tyks.fi
2. vo. Harri Virta, Kaarina, harri.virta(a)kaarina.fi
sekr. Mika Viljanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, mika.viljanen(at)turku.fi

Arbetskraftsservicehelhet

ordf. Kjell Henrichson, Varsinais-Suomen TE-toimisto, kjell.henrichson(at)te-toimisto.fi
1. vo. Tarja Nuotio, Varsinais-Suomen liitto, tarja.nuotio(a)varsinais-suomi.fi
2. vo. Mika Mannervesi, Salo, mika.mannervesi(a)salo.fi
sekr. Tatu Virta, Varsinais-Suomen TE-toimisto, tatu.virta(at)te-toimisto.fi

Kommunikation

ordf. Jessica Ålgars-Åkerholm, Varsinais-Suomen liitto, jessica(at)varsinais-suomi.fi

Denna sida finns även på: Finska