Vi frågade kommuninvånare om webben – e-tjänster och smarttelefon på första plats

De framtida landskapen erbjuder medborgarna viktiga tjänster och sätt att delta. Var möts landskap och medborgare? Det sker allt oftare på webben. När kommunikationen bereds har de nya landskapens webbtjänster en viktig roll, och utmaningar saknas inte heller. Vi bestämde oss för att fråga medborgarna om ämnet.

Vi frågade kommuninvånarna i Egentliga Finland vilken typ av information de skulle söka i landskapets webbtjänster, vilka apparater de använder och hur de förhåller sig till e-tjänster – den magiska digitaliseringen dit världen snabbt är på väg.

Enkäten genomfördes både på finska och på svenska av kommunikationsenheten inom Egentliga Finlands vård- och landskapsreforms förändringsorganisation, och vi fick över 800 värdefulla svar. Maria Nykyri,  sakkunnig inom webbkommunikation, var huvudansvarig för enkäten. Vi kommer att inom kort kalla några svarspersoner till fördjupande intervjuer.

Kanske det mest överraskande resultatet var hur positivt medborgarna förhåller sig till e-tjänster och hur vana också äldre människor är vid att använda internet. Endast en procent av dem som svarade konstaterade att internetanvändningen är ganska främmande för dem.

Det var alltså inte endast digitalt infödda som besvarade enkäten, utan en tredjedel av dem som svarade hade fyllt 51 och 9 procent hade fyllt 65. (Vi är medvetna om att enkäten genomfördes på nätet och att inställningarna till e-tjänster således är en aning positivare, men vi skickade också pappersreklam till kommunerna för att nå en mångsidig grupp.)

På landskapets webbplats skulle medborgarna främst söka information om tjänster: kontaktuppgifter, avgifter, öppettider och köernas längd.  Även nyheter, beslutsfattande, deltagande och möjligheten att ge respons intresserar.

På vilket sätt vill kommuninvånarna sköta ärenden? Till och med 77 procent av svarspersonerna använder helst e-tjänster. På andra plats valde svarspersonerna telefonkontakt och på tredje plats personlig kontakt med kundrådgivaren. Och det beror ju på frågan: tid kan jag boka via nätet men cancervård vill jag diskutera personligen.

Vi frågade också vilka apparater människor använder och 55 procent svarade: smarttelefon. När det gäller landskapets webbtjänster lönar det sig alltså att i första hand utveckla mobila tjänster. Det gör vi också, bl.a. i det riksomfattande webbprojektet Makufi.

Vi fick också nyttiga öppna svar där det framkom önskemål om en chattjänst dygnet runt och ibland också på vissa invandrarspråk, fungerande service också på svenska, tydliga anvisningar för e-tjänster, fungerande servicekedjor och testning av system i olika åldersgrupper. Bankers, Fpa:s och polisens e-tjänster fick beröm, medan kommunernas system ofta ses som styva.

Världen förändras och landskapen med den. Kunden kommer först och hen måste hitta tjänsterna lätt och kunna sköta ärendena smidigt - helst så att det ger en positiv upplevelse.

Så hände det mig i somras på resa i Montenegro när mitt bankkort inte fungerade. Jag beslutade mig modigt för att testa bankens chattjänst. På chatten svarade en vänlig kvinna mig och vi skötte ärendet på tio minuter - kvällstid. Det kändes bra att fortsätta semestern när man igen kunde köpa mat och dryck.

Hur skulle det här månntro ha ordnat sig för tio år sedan?

Jessica Ålgars-Åkerholm

kommunikationschef, Egentliga Finlands vård- och landskapsreform Kimpassa-Allihopa

Nyhet och enkätens resultat

"På landskapets webbplats skulle medborgarna främst söka information om tjänster: kontaktuppgifter, avgifter, öppettider och köernas längd."

Denna sida finns även på: Finska