Behöver landskapet ordna företagshälsovård för sina anställda?

Ja, enligt lag är arbetsgivaren skyldig att ordna företagshälsovård för sin personal (lagen om företagshälsovård, 4 §). Enligt lag gäller arbetsgivarens skyldighet enbart förebyggande företagshälsovård (FPA:s ersättningsklass I). I största delen av kommunerna och samkommunerna i Egentliga Finland har arbetsgivaren även ordnat sjukvårdstjänster som stödjer arbetstagarnas arbetsförmåga genom företagshälsovård åt sin personal (FPA:s ersättningsklass II). Arbetsgivaren beslutar om omfattningen av företagshälsovården i ett separat avtal med serviceproducenten.

Arbetsgivaren kan uppfylla sitt ansvar att ordna företagshälsovård genom att tillhandahålla tjänsterna själv, ordna tjänsterna i samarbete med andra arbetsgivare eller köpa tjänsterna.

Om du vill ställa en fråga beträffande Egentliga Finlands vård- och landskapsreform kan du skicka ett privat meddelande via vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

 

Invånarna i Aura och Pöytis kan kontakta hälsovårdscentralen från sin hemsoffa

Egentliga Finland startar pilotprojektet MinKlinik för vård på distans inom landskapsreformen

Kommunsamfundet inom vård i Pöytis (Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä) fungerar som vägvisare för kundvänlig digital utveckling. Ett pilotprojekt för vårdkonsultering på distans inleddes vid Pöytis hälsovårdscentral 11.6.2018. Meningen med servicen MinKlinik är att förbättra tillgången till vård, underlätta kundens och personalens vardag samt att optimera resursanvändningen.

Kontakten till hälsovårdscentralen sker via en traditionell chatt. Om diskussionen påvisar att kundens ärende kräver mera omfattande analys skickas kunden en videolänk via sms eller chatt. Länken möjliggör videokonsultering med vårdcentralens personal i realtid.

Pöytis valdes till testkommun på grund av sin lämpliga storlek. De resultat och den respons som hittills kommit har varit uppmuntrande.

  • Framgång är ingen självklarhet för en liten enhet. Därför är det viktigt att ta vara på sådana här möjligheter då de ges. Vårt mål är att få köerna bort, utveckla elektroniska tjänster och att skapa positiva kundupplevelser. MinKlinik-projektet utvecklar allt detta, säger Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymät:s ledande läkare Pirjo Hiltunen.
  • Vi vill att kontakterna till oss ska leda till en positiv kundupplevlese och samtidigt kunna erbjuda service till digitidsålderns människor där var de är.

Förändringsorganisationens ICT-direktör Tapio Järvenpää berömmer förverkligandet av MinKlinik och glädjs över det goda mottagande som den nya serviceformen får i Pöytis.

  • Man märker att nya elektroniska verktyg är efterfrågade på fältet.  Fast man i vårdreformen har poängterat att nuvarande system ska omformas, så borde man precis lika mycket koncentrera sig på att utveckla nya fungerande system som hjälper hälsovårdens personal och deras kunder.

Distanskonsulteringen koordineras av en sjukskötare, som vid behov kan ta med andra hälsovårdsproffs till videokonsulteringen. Konsultationen förutsätter att kunden identifierar sig. Identifikationen sker via tjänsten suomi.fi. Distanskonsulteringen hittas på Pöytis HVC:s webbsidor www.poytyanterveyskeskus.fi

  • Att utnyttja nya digitala lösningar är en av vård- och landskapsreformens centrala målsättningar och vi följer med stort intresse med hur pilotprojektet framskrider. Om servicen visar sig vara nyttig för alla parter kan lösningen i framtiden tas i bruk ett bredare perspektiv i Egentliga Finland, konstaterar vårdreformens förändringsdirektör Antti Parpo.

Personalen vid Pöytis hälsovårdcentral är entusiastiskt inställd till pilotprojektet.

  • Det är bra att vi kan erbjuda våra kunder ett helt nytt sätt att kommunicera och sköta sina hälsorelaterade ärenden. Servicen är användarvänlig och vi uppmanar alla att bekanta sig med MinKlinik, förklarar ansvariga sjukskötaren Suvi Hakala.

För att använda tjänsten MinKlinik behövs en fungerande nätförbindelse och fungerande dator, pekplatta eller smarttelefon.

Pilotprojektet pågår i sex månader. Under denna tid analyseras dess potential och nytta. Alla användare får i samband med konsulteringen en kort förfrågan gällande servicen, responsen används för vidare utveckling.

 

Tilläggsuppgifter:

Antti Parpo förändringsdirektör vårdreformen,  040 6428 682, antti.parpo(a)varsinais-suomi.fi

Tapio Järvenpää IT-direktör, styrgruppens ordförande, 040 199 0836, tapio.jarvenpaa(a)varsinais-suomi.fi

Pirjo Hiltunen ledande läkare, Pöytis kommunsamfund för vård, 02-486410, 040-6671066 pirjo.hiltunen(a)tk.poytya.fi

"Vårt mål är att få köerna bort, utveckla elektroniska tjänster och att skapa positiva kundupplevelser."

Svara på förfrågan om landskapets webbtjänster och påverka!

Som bäst planeras Egentliga Finlands landskaps kommande helhet för webbtjänster. Vi vill höra om dina behov och önskemål för webbtjänsten. Därför öppnade vi en digital förfrågan som rör temat. Svara på förfrågan och påverka – det tar bara ett par minuter att svara.

Svara på förfrågan

Svarstiden är till 30.6.2018 och bland de svarande utlottas en iPad-tablett samt Kimpassa-Allihopa -produktpriser!

Det nya landskapet svarar för bl.a. social- och hälsovårdstjänster, räddningsväsende samt arbets- och näringslivstjänster. Ordnande av landskapsplanläggning, regionutveckling, projektfinansiering, trafikplanering, miljö- och miljöhälsovård, livsmedelsinspektion och övervakning av djurs välbefinnande hör också till landskapets uppgifter. 

Tilläggsinformation om landskapets service: https://kimpassa-allihopa.fi/sv/landskapsreformen/

Tilläggsinformation

Medlemmar i arbetsgruppen för mentalhälsoarbete och missbrukarvård

ordf. Jesper Ekelund, toimialajohtaja
Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori, Salo
Matti Simola, ylilääkäri, Salo
Päivi-Leena Honkinen, avohoidon ylilääkäri, Turku
Annie Turunen, psykososiaalisten palvelujen johtaja, Turku
Saila Peurasaari, päihde- ja mielenterveysyksikön johtaja, Raisio
Katariina Korhonen, johtava lääkäri, Parainen
Anna Arola-Järvi, sosiaali- ja terveysjohtaja, Kaarina
Sanna-Maija Perälä, riippuvuuspsykiatrian vastuualuejohtaja
Marjo Saarenmaa, johtava ylihoitaja
Jyrki Heikkilä, psykoosien vastuualuejohtaja
Teija Nummelin, akuuttipsykiatrian vastuualuejohtaja
Jutta Piilinen, lastenpsykiatrian hallinnollinen osastonhoitaja
sekr. Olli Oranta, erikoissuunnittelija / sote-koordinaattori
Pasi Oksanen (2. kokouksesta lähtien kutsuttuna), suunnittelukoordinaattori / erikoissuunnittelija

Promemoria: Arbetsgruppen för mentalhälsoarbete och -missbrukarvård

Mielenterveys- ja päihdetyön alatyöryhmä 28052018

Mielenterveys- ja päihdetyön alatyöryhmä 03052018

Mielenterveys- ja päihdetyön alatyöryhmä 04042018

Mielenterveys- ja päihdetyön alatyöryhmä 14032018