Promemoria: Främjandet av välfärd och hälsa (på finska)

PM 23.3.2018 Främjandet av välfärd och hälsa

PM 23.5.2018 Främjandet av välfärd och hälsa

PM 30.8.2018 Främjandet av välfärd och hälsa

PM 10.10.2018 Främjandet av välfärd och hälsa

PM 12.11.2018 Främjandet av välfärd och hälsa

PM 19.12.2018 Främjandet av välfärd och hälsa

Människor skapar förändring – Erika Strandberg planerar förvaltning

Namn

Erika Strandberg

Vad jobbar du med i förändringsorganisationen?

Jag bereder förvaltningsfrågor tillsammans med förvaltningsdirektör Nina-Mari Turpela. Just nu bereder vi styrdokument, strukturer för beslutsfattandet och praktiska frågor som hör till det nya landskapets start. Till mej hör också att bereda landskapsvalet som ska ordnas i höst.

Vilka utmaningar möter ni den närmaste framtiden?

Det svåraste just nu är förstås ovissheten, då det ännu inte finns någon lagstiftning. Det gäller också att hela tiden ha landskapets volym och storleksförhållande i huvudet då man planerar. Jag som person vill gärna se konkreta resultat och att arbetet går raskt och logiskt framåt, vilket inte helt är möjligt i nuläget då riktlinjerna ännu är öppna.

Vad inspirerar dig i arbetet?

Det är mycket inspirerande att få vara med och bygga något nytt i det här förändringsteamet. Jag drivs av att jobba mot klara och gemensamma mål, vilket en så här stor reform definitivt är. Jag har tidigare varit med och genomfört en kommunsammanslagningsprocess, och det var hittills den intressantaste perioden i mitt arbetsliv. Jag tror och hoppas att det här kommer att bli ännu intressantare.

Vilka möjligheter ser du i vård- och landskapsreformen?

I stödfunktionerna, så som i förvaltningen, är smidiga digitala system i nyckelposition. Vi måste försöka utmana gamla system och strukturer, och som en ständig process hitta bättre och smidigare sätt att göra saker. Att sätta kunden i fokus är väldigt viktigt, oberoende om man planerar service eller förvaltningsfunktioner.

Vilka är egentliga Finlands starka sidor värda att förädla?

Eftersom jag bott helt intill havet i hela mitt liv, så måste jag ju säga havet och skärgården. Dessutom har Egentliga Finland framåtanda och drive, samtidigt som vi med vår position och tvåspråkighet är Finlands fönster mot Norden och Europa.

Vad gör du förutom jobbar?

Jag spelar fotboll i damernas division 4 och är lagledare inom juniorfotboll. Till familjen hör man och två idrottande pojkar i skolåldern. En stor del av min fritid tillbringar jag alltså på eller bredvid fotbollsplaner, men motionerar rätt flitigt också med annat. Jag gillar att läsa, så vill man göra mej glad, kan man dela ett boktips med mej.

Allihopa med egen budget – valfrihetspilot söks till Egentliga Finland

Regeringen gav 8.3.2018 en lagproposition till riksdagen om kundens valfrihet i social- och hälsovården (valfrihetslagen). Med valfrihet menar man kundens rätt att välja själv, var hen får sina social- och hälsovårdstjänster bland de tjänster som finns inom valfriheten. I valfrihetslagen lagstiftas också om piloter (kundsedel och personlig budget), som är tänkta att startas direkt när lagarna har godkänts i riksdagen.

Egentliga Finlands landskap ansöker om statsbidrag till en valfrihetspilot, som har fått namnet ”Allihopa med egen budget”. Sakinnehållet är en personlig budget och målgruppen är handikapptjänster samt tjänster som stöder äldres närståendevård.

Med personlig budget är kunden arkitekt över sitt eget liv

Målet med Allihopa med egen budget-piloten är att utveckla en verksamhetsmodell, med vilken den personliga budgeten byggs tillsammans med kunden. Till detta hör bl.a. att utveckla övervakningssystem och bygga en helhet för datasystemen. Valfrihetspiloten genomförs under perioden 1.7.2018 - 31.12.2019.

Social- och hälsovårdsministeriet har reserverat 100 miljoner euro för valfrihetens pilotprojekt i 2018 års budget. Egentliga Finland ansöker om stark finansiering för Allihopa med egen budget-pilotprojektet.

  • Med den personliga budgeten är kunden arkitekt över sitt eget liv. Målet är att i samarbete med kunder, anställda och serviceproducenter utveckla en fungerande personlig budgeteringsmodell, där kundens egna val står i centrum, säger pilotens projektledare Samuli Koskinen.

Alla landskapets 18 kommuner deltar

I valfrihetspiloten deltar 18 kommuner från Egentliga Finland, deras sammanräknade invånarantal täcker långt över de krävda 80 % av landskapets befolkning. Egentliga Finland är ett mångfacetterat, tvåspråkigt landskap med skärgård. Ett omfattande deltagande i piloten möjliggör att man utvecklar den personliga budgetmodellen till en fungerande helhet i varje del av landskapet.

  • Med hjälp av en personlig budget kan människor leva ett liv utifrån egna önskemål från Pyhäranta till Kimitoön och välja de tjänster de behöver som stöd i vardagen, säger Egentliga Finlands förändringsdirektör för vårdreformen Antti Parpo.

Som projektförvaltare för valfrihetspiloten verkar KTO- kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky.

 Mera information:

Seija Aaltonen, samkommunens chef, seija.aaltonen@kto-vs.fi, tel. 050 597 4980

Antti Parpo, förändringsdirektör, antti.parpo@varsinais-suomi.fi tel. 040 642 8682

Samuli Koskinen, projektchef, samuli.koskinen@kto-vs.fi tel. 040 663 1340

 

Detta kan också intressera

Promemoria: Arbetsgruppen för ordnandet av tjänster (på finska)

Muistio 12.12.2016, Palvelujen järjestäminen

Muistio 10.1.2017, Palvelujen järjestäminen

Muistio 15.2.2017, Palvelujen järjestäminen

Muistio 14.3.2017, Palvelujen järjestäminen

Muistio 17.5.2017, Palvelujen järjestäminen

Muistio 8.6.2017, Palvelujen järjestäminen

Muistio 19.9.2017, Palvelujen järjestäminen

Muistio 21.11.2017, Palvelujen järjestäminen

Muistio 16.1.2018, Palvelujen järjestäminen

 

Reformens beredning fortsätter aktivt i Egentliga Finland

Finlands regering föreslår att kunden ska få större valfrihet i vården i samband med vård- och landskapsreformen. Den 8 mars lämnade regeringen en proposition med förslag till lagstiftning om kundens valfrihet till riksdagen. Riksdagen besluter om lagen ska godkännas i juni 2018.

I Egentliga Finland fortsätter reformens beredning aktivt både i förändringsorganisationen, arbetsgrupperna och de organisationer som avger personal. Vi kommunicerar om hur arbetet framskrider på våra webbsidor, i sociala medier, på möten och vid evenemang.

  • Det nya lagförslaget om valfrihet innehåller inga radikala förändringar jämfört med det förra. Vi fortsätter beredningen såsom hittills, säger förändringsdirektören för vårdreformen Antti Parpo.

ICT-systemens tidtabell väcker oro

Med valfrihet avses kundens rätt att själv välja varifrån han eller hon får social- och hälsovårdstjänster.  Kunden ska på ett mer individuellt sätt än i nuläget kunna välja tjänsteproducenter efter sin egen situation.

Att bygga upp landskapets nya ICT-system är ett enormt arbete, speciellt vad gäller vårdtjänsterna. Tidtabellerna väcker oro i Egentliga Finland liksom i övriga Finland. Tanken är att landskapen börjar arrangera offentliga vårdtjänster från och med början av år 2020.

Från och med hösten 2019 kan kunden välja ett landskaps affärsverk, dvs. i praktiken det landskap som kunden får social- och hälsovårdstjänster från. Senast den 1 juli 2020 ska landskapen ta i bruk kundsedlarna och de personliga budgetarna. Social- och hälsocentralerna inleder sin verksamhet senast den 1 januari 2021 och tandklinikerna den 1 januari 2022.

Valfriheten blir större i vissa landskap redan 2018–2021 i och med pilotförsök som gäller social- och hälsocentralerna och mun- och tandvården. Pilotförsök med kundsedlar och personliga budgetar genomförs 2018–2019.

 

Detta kan också intressera