Arbetsgrupper utarbetar ett utkast till landskapets sjukhusnätverk

Arbetsgruppen för sjukvårdstjänster inom Egentliga Finlands vård- och landskapsreform har vid sitt möte den 26 januari beslutit om riktlinjer för planeringen.

Man beslöt att fördela arbetet till regionala undergrupper så, att experter inom sjukhusvården i Vakka-Suomi, Loimaa, Salo och Åboregionen kan utvärdera sjukhustjänsterna inom respektive område. Arbetsgrupperna profilerar vilka centraliserade och närsjukhustjänster som behövs i deras region med hänsyn till befintliga resurser, utvecklingsbehov och möjligheter.

Planeringsgruppen, ledd av Leena Setälä, kommer att producera ett utkast till sjukhusnätverk och dess funktioner under våren, så att planeringen av informationssystemens arkitektur samt personal- och ekonomiadministrationen kan beredas vidare.

 

Detta kan också intressera

Promemoria: Arbetsgruppen för tjänsteproduktion

Muistio, 25.2.2019, sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio, 26.11.2018, sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio, 22.10.2018, sairaalapalvelutuotannon työryhmä 

Muistio 27.8.2018, sairaalapalvelutuotannon työryhmä 

Muistio 23.3.2018, sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio 26.1.2018, Sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio 18.4.2018, sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio 14.5.2018, sairaalapalvelutuotannon työryhmä

Muistio 11.6.2018 sairaalapalvelutuotannon työryhmä