Vårdmarknaden varierar från två storföretags dominans till splittrade småföretag

Vårdreformens centrala mål, att öka konkurrensen på marknaden, blir blygsam i Egentliga Finland vad gäller marknaden för läkartjänster, om inte marknaden lockar nya serviceproducenter till branschen. Detta visar en färsk utredning.

Speciellt vad gäller privata specialbranscher som ortopedi samt öron- näs- och halssjukdomar produceras privata läkartjänster på en marknad för två, d.v.s. de två största koncernföretagen Mehiläinen och Terveystalo delar på marknaden. I marknadsstrukturen har stora förändringar skett det senaste året, när branschens två ledande aktörer köpte de konkurrerande serviceproducenterna på platserna 3 och 4.

  • Samma två producenter är marknadsledare också vad gäller forskning och vård inom alla branscher utom fysioterapi. Marknaden för fysioterapi är sällsynt splittrad på grund av det stora antalet yrkesutövare, säger Riina Hiltunen, Åbo handelshögskolas projektchef som gjort undersökningen.

Däremot är konkurrensen större inom socialbranschen och marknadsledarna varierar mellan olika servicebranscher. Vid sidan av storföretag som representerar flera branscher finns även talrika aktörer med märkbar kapacitet inom en servicebransch. En ökande valfrihet väntas medföra specialisering även i socialbranschen.

Man måste förstå konkurrensens dynamik för att kunna styra den

Utbudet av vårdservice och urvalet är större i befolkningscenter, speciellt i Åbo. När man därtill granskade kundernas resor till privatläkarmottagningar märkte man att Egentliga Finlands kommuner delar upp sig i tre marknadsområden: stormarknaden med centrum i Åbo, Salos regionmarknad och Raumos regionmarknad, dit Pyhäranta räknas.

Dessa uppgifter framkommer ur en färsk utredning som beskriver Egentliga Finlands privata social- och hälsovårds marknadsstruktur år 2017. Den har producerats som ett led i vård- och landskapsreformens beredning. I utredningen har man:

  • granskat den privata vårdmarknadens regionala utbud och serviceutbudets omfattning
  • utrett kundernas resebeteende när de väljer service
  • beskrivit marknadens struktur via konkurrerande producenters marknadsandelar och centraliseringsindex
  • granskat serviceproducenternas val vad gäller strategisk specialisering

Riina Hiltunen som gjort utredningen betonar, att också om det är viktigt att känna till vårdmarknadens struktur idag, måste man minnas att på en fri marknad är inget läge statiskt. Förberedningen för vård- och landskapsreformen har redan börjat på fältet, men det stora brytningsskedet har vi framför oss.

  • Rentav viktigare än att känna till nuläget att känna till konkurrensens dynamik och verkningsmekanismer, eftersom landskapet i framtiden bör kunna styra denna ”vildhäst”, säger vårdreformens förändringsdirektör Antti Parpo.

Varje lagparagraf eller villkor i det kommande landskapet påverkar serviceproduktionen och dess lönsamhet.

  • På en öppen marknad är förändring det enda som består, konstaterar Hiltunen.

Tilläggsuppgifter:

Riina Hiltunen, projektchef, Åbo Handelshögskola: riina.hiltunen@utu.fi, 040 5857675

Antti Parpo, vårdreformens förändringsdirektör: antti.parpo@turku.fi, 040 642 8682

Kommunikationsgruppen kommunicerar, påverkar och lyssnar

Vård- och landskapsreformens kommunikationsgrupp kommunicerar om reformen öppet, i rätt tid, i växelverkan och på två språk. Vård-kommunikationsgruppen och landskapsreformens kommunikationsgrupp förenades hösten 2017 till en kommunikationsgrupp. Även övriga arbetsgrupper förenas under hösten och gruppernas nya sammansättningar publiceras på webbsidorna.

I kommunikationsgruppen finns representanter för de organisationer som reformeras och från kommunerna. Kommunikationen görs i gränsöverskridande samarbete, andan är Kimpassa-Allihopa.

  • Under vårt möte i oktober godkände vi arbetsplanen för ett år framöver. Den omfattar stora teman såsom förändringens kommunikationsstrategi, hur kommunicera om vårdens valfrihet för medborgarna, regelbundna medieträffar, de första landskapsvalens kommunikation och planering av det nya landskapets kommunikationsstrukturer och -kanaler, säger kommunikationsgruppens ordförandeJessica Ålgars-Åkerholm. Hon fungerar från och med 1.11.2017 som förändringsorganisationens kommunikationschef.

Nyheter från organisationer och kommuner

Kommunikationsgruppen fungerar som stödgrupp för förändringsorganisationens (det temporära beredningsorganets) kommunikationsenhet och försäkrar sig om att olika målgrupper beaktas i arbetet. Gruppens medlemmar producerar nyheter och videor för Kimpassa-Allihopa -kanalerna.

  • Gruppens medlemmar förbinder sig att kommunicera om reformen, också om de gör det vid sidan av sina egna arbeten. Under de närmaste veckorna kan vi vänta oss många intressanta nyheter bland annat från kommunerna, gläder sig kommunikationsgruppen vice ordförande Esa Halsinaho från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Kommunikationsgruppen uppmuntrar arbetsgrupperna att producera nyheter om det arbete som görs där. Nu kan man också beställa Kimpassa-Allihopa -nyheter som RSS-flöde (https://kimpassa-allihopa.fi/sv/nyheter/feed/)  

Egentliga Finland vill påverka nationella linjedragningar

Kommunikationsgruppen diskuterade även den kommande nationella serviceportalen suomi.fi. Gruppens medlemmar är av den fasta åsikten att oberoende av nationella system måste landskapen ha sin egen kommunikation och marknadsföring. Hit hör landskapens egna webbsidor.

Frågan behandlas bl.a. i den nationella kommunikationsgruppen, där Egentliga Finland representeras av kommunikationschef Arto Salo från Åbo stad välfärdssektor (vice medlem är Ålgars-Åkerholm).

Kommunikationsgruppen möts varje månad, i första hand i förändringsorganisationens lokaler i Åbo (Bangårdsgatan 36, vån. 5).