FinSote-enkäten ger värdefull information för nya landskap

Motsvarar social- och hälsovårdstjänsterna klienternas behov? Borde avgifterna graderas? Hjälper närstående till när hjälp behövs i vardagen?

Institutet för hälsa och välfärd (THL) inleder en omfattande nationell undersökning om hälsa, välbefinnande och tjänster, där förändringar i befolkningens välbefinnande och hälsa samt befolkningens åsikter om social- och hälsovårdstjänsterna följs upp. Också tusentals invånare i Egentliga Finland får hem enkäten.

  • Det lönar sig att svara. Undersökningssvaren ger oss värdefull kunskap när vi bygger upp det nya landskapets vårdservice, säger förändringsdirektör Antti Parpo.

Genom undersökningen fås information med vars hjälp beslutsfattare kan rikta tjänster där behovet är som störst.

  • Landskapen kan följa hälsan och välbefinnandet hos invånarna inom sitt eget område på lång sikt och även jämföra situationen med andra landskap, säger THL:s ledande expert Anu Muuri.

Cirka 60 000 finländare får inbjudan att delta i FinSote-undersökningen under hösten 2017. Enkäten skickas till personer över 20 år som valts genom ett slumpmässigt urval. Andra personer får inte svara på enkäten.

Detta kan också intressera

Besök i landskapen under temat främjande av hälsa och välfärd 2017

Under hösten 2017 görs besök i regionerna till stöd för vård- och landskapsreformens verkställighet för att främja välfärden, hälsan samt arbets- och funktionsförmågan. Under besöken arrangeras evenemang i all de blivande landskapen och de är öppna för alla. I Egentliga Finland arrangeras evenemanget måndagen den 27.11.2017.

Tidpunkt: måndag 27.11.2017 kl. 9.00–16.00

Plats: Radisson Blu Marina Palace, Slottsgatan 32, Åbo

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko hälsar alla välkomna. Förmiddagen fortsätter med ett interaktivt seminarium. Under eftermiddagen arbetar man i workshoppar där man framhäver främjandet av hälsa och välfärd kring olika teman.

Målgrupp: Beredarna av vård - och landskapsreformen, kommunernas, landskapens och organisationers representanter, medlemmar i välfärdsgrupper, yrkesidkare från olika branscher, t.ex. sociala-, bildnings-, kultur-, planerings-, o.s.v., olika befolkningsgruppers representanter inklusive olika språkliga och kulturella gruppers representanter, kommunala beslutsfattare, läroanstalters och församlingars representanter samt andra, som är intresserade av ämnet främjande av hälsa och välfärd.

Program

Anmälan, senast 14.11. (webropol)

Frågor som gäller innehållet:
specialsakkunnig Karoliina Luukkainen (Välfärdssektorn, Åbo stad), tfn 050 5590 152, fornamn.efternamn@turku.fi