Kommunikationsgruppen bygger pigg synlighet på Åbomässan

Vård- och landskapsreformen förändrar invånarnas service och det är viktigt att berätta om reformen för medborgarna. Egentliga Finlands kommunikationsgrupp planerar just nu en fräsch, stor Kimpassa-Allihopa -avdelning på Åbomässan 24-27.8.2017.  På avdelningen C51 berättar man om reformen och dess verkningar för invånare och intressegrupper.

 • Du kan delta i vår tävling och komma till avdelningen och bygga det nya landskapet av klossar. Samtidigt lär du dig det nya landskapets uppgifter och kan vinna roliga priser. Huvudvinsten är en turkos Jopo-cykel, berättar Jessica Ålgars-Åkerholm, ordförande för landskapets kommunikationsgrupp.

På avdelningen berättar man om det kommande landskapets tjänster, såsom social- och hälsovård, regionplanering, räddningsväsende och sysselsättningstjänster. Du kan träffa sakkunniga från de organisationer som bildar det nya landskapet, och från kommunerna.

 • Växelverkan är viktig i stora förändringar och vi vill ge människor möjlighet att fråga om sådant som de undrar över, säger Arto Salo, ordförande för landskapets vård-kommunikationsgrupp.

Lördagens paneldiskussion rör vårdtjänster

På lördag kl. 12 - 13 ordnas en paneldiskussion på scenen i C-hallen, temat är: Hur förändras tjänsterna i min vardag? Då diskuteras vårdtjänster, sysselsättning och de första landskapsvalen.

I paneldiskussionen deltar förändringsdirektörerna Antti Parpo och Laura Leppänen, sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä och TE-byråns servicedirektör Jaana Hernelahti, diskussionen leds av f.d. nyhetsankaret Pirjo Nuotio.

Kimpassa-Allihopa avdelningen består av:

 • Egentliga Finlands förbund
 • Åbo stads välfärdstjänster
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Egentliga Finlands NTM-central
 • Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk
 • Egentliga Finlands TE-byrå
 • Egentliga Finlands räddningsverk
 • Egentliga Finlands specialvårdsdistrikt
 • samkommunen Akseli
 • landskapets kommuner

Detta kan också intressera

 

 

 

Vad innebär social- och hälsovårdsreformen för mig?

Social- och hälsovårdsreformen är en reform av hela den offenliga social- och hälsovården. Reformen genomförs av staten och kommunerna.
 
I nuläget är det kommunerna som ordnar de offentliga social- och hälsotjänsterna. Den 1 januari 2019 överförs ansvaret för att ordna tjänsterna till 18 nya landskap.
 
Social- och hälsovårdsreformen behövs, eftersom:

 • befolkningen äldras och behöver många olika, mer individuella tjänster än de nuvarande
 • för närvarande varierar tillgången till social- och hälsotjänster mellan olika kommuner
 • det används ineffektiva verksamhetssätt inom social- och hälsotjänsterna
 • Finlands ekonomiska läge är svårt, och den offentliga sektorn blir allt mer skuldsatt

Målet är tjänster, hälsa och likabehandling:

 • det mindre köer än i nuläget.
 • du får tjänster enligt din situation och vid rätt tidpunkt.
 • du får snabbare tillgång till läkare och andra tjänster.
 • du kan välja en tjänst från ett landskapsägt bolag, ett privat företag eller en aktör inom tredje sektorn i fråga om de tjänster som omfattas av valfriheten. Klientavgiften är densamma.

Kundens valfrihet:

Med valfrihet avses kundens rätt att själv välja varifrån han eller hon får social- och hälsotjänster. Offentligt finansierade social- och hälsotjänster kan i fortsättningen ges av aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn, t.ex. organisationer och stiftelser. Kundavgifterna ska vara lika för alla tjänsteproducenter.

Regeringen lämnade en proposition med förslag till valfrihetslagstiftning till riksdagen den 9 maj. 
 

Vem vårdar om man inte kan hitta en aktör till det erbjudna priset?

Landskapet har ansvar för att tillräcklig service står till förfogande.

Landskapet ska i dylika fall granska prissättningen av servicen eller alternativt ordna servicen med offentlig upphandling genom att konkurrensutsätta serviceproducenterna eller genom att ordna servicen själv.

 

Detta kan också intressera