Ekonomi- och personalförvaltningen granskades – produktiviteten kan utvecklas mycket

Egentliga Finlands förbund beställde i april  en utredning av Kunnan Taitoa Ab om stödservicen inom ekonomi- och personalförvaltningens och dess nuläge i Egentliga Finland. Utredningen gjordes via en e-postförfrågan, svarsprocenten var 97.

Enligt utredningen är den totala personalkostnaden inom ekonomiförvaltning i Egentliga Finland 9,9 miljoner euro, ca hälften överförs till landskapet. Personalförvaltningens totala personalkostnader är 8,1 miljoner euro, hälften flyttar till landskapet.

Åbo och sjukvårdsdistriktet de största aktörerna

124 personarbetsår ur personal inom ekonomiförvaltning beräknas flytta till landskapet och 93 personarbetsår inom personalförvaltning. Idag är de största aktörerna inom denna stödservice Åbo stad och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 16 % ur personalen beräknas avgå med pension åren 2018 - 2022. Enligt utredningen räcker personalen till för att producera ekonomiförvaltningens service även i fortsättningen.

Harmonisering av system och digiservice sparar pengar

Enligt utredninngarna kostar ekonomi- och personalförvaltningen i Egentliga Finland 19,7–22,2 miljoner euro. Enligt Kunnan Taitoas beräkning kan kostnaderna rentav halveras när system harmoniseras, processer automatiseras och service digitaliseras.

Utredningen utgör en bas för det nya landskapets beredning, när man besluter hur ekonomi- och personalförvaltningens stödservice produceras och man väljer system. Beslutet om hur man avancerar i landskapet ska göras före 30.9. Förberedningen fortsätter i samarbete med olika aktörer och den nationella TaHe -beredningen.

Tilläggsuppgifter: förändringsdirektör Laura Leppänen; laura.leppanen@varsinais-suomi.fi; 040 7674364

Egentliga Finlands temporära beredningsorgan tillsattes

I regeringens proposition till landskapslag och lag om arrangerandet av social- och hälsovård anges att temporära beredningsorgan ska tillsättas i landskapen. 

Beredningsorganet ansvarar för beredningen som rör landskapens grundande, tills landskapsfullmäktige har valts och landskapsstyrelsen inlett sin verksamhet.  Det temporära beredningsorganet börjar sin verksamhet när reformens lagar har trätt i kraft. 

I Egentliga Finland inleddes förhandlingarna om organets sammansättning i mars. Då beslöt man hur många platser organet har och hur de fördelas mellan olika organisationer. Egentliga Finlands förbund bad vid den första förhandlingen kommuner och övriga organisationer att ge förslag till medlemmar, och att beakta regional representation och jämlikhetskrav. 

Vid den andra förhandlingen beslöt man enhälligt om medlemmarnas sammansättning, enligt de givna förslagen. Landskapsstyrelsen konstaterar det slutresultat som nåddes i förhandlingen 16.5.2017 och tillsätter det temporära beredningsorganet enligt det man kom överens om i förhandlingarna.

 

Egentliga Finlands tempörära beredningsorgan:

Ordinarie medlemmar

Vice medlemmar

Aleksi Randell, stadsdirektör, Åbo

Tuomas Heikkinen, direktör, förvaltning, Åbo

Riitta Liuksa, direktör för välfärdstjänster, Åbo

Max Lönnqvist, ekon. och förvaltn.dir. välfärd, Åbo

Ari Korhonen, stadsdirektör, Reso

Seija Österberg, kommundirektör, Virmo

Anna Arola-Järvi, dir. för välfärdstjänster, S:t Karins

Esko Poikela, kommundirektör, Lundo

Atso Vainio, stadsdirektör, Nystad

Johanna Luukkonen, stadsdirektör, Letala

Jari Niemelä, biträdande stadsdirektör, Salo

Taru Nordlund, direktör för basservice, Somero

Anu Helin, kommundirektör, Pöytis

Jari Rantala, kaupunginjohtaja, Loimaa

Patrik Nygrén, stadsdirektör, Pargas

Anneli Pahta, kommundirektör, Kimitoön

Seija Aaltonen, direktör, specialvårdsdistriktet, Egentliga Finlands specialvårdsdistrikt

Sofia Ulfstedt, direktör, Kårkulla samkommun

Jari Sainio, räddningsdirektör, Egentliga Finlands räddningsverk

Mika Kontio, räddningschef, Egentliga Finlands räddningsverk

Kimmo Puolitaival, överdirektör, Egentliga Finlands NTM-central

Else-Maj Laurila, förvaltningschef, Egentliga Finlands NTM-central

Kjell Henrichson, direktör, Egentliga Finlands TE-byrå

Ullakaisa Nieminen, servicedirektör, Egentliga Finlands TE-byrå

Kari Häkämies, landskapsdirektör, Egentliga Finlands förbund

Petra Määttänen, förvaltningsdirektör, Egentliga Finlands förbund

Leena Setälä, direktör, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Petri Virolainen, ansvarig chefsöverläkare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Arja Pesonen, ekonomidirektör, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Jari-Pekka Tuominen, förvaltningsdirektör, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Detta kan också intressera: