Hur får landsbygdsföretagare service i de nya landskapen?

Till det nya landskapet överförs tjänster som gäller landsbygdsförvaltning, avbytarfrågor och frågor som rör djurens hälsa.

I reformen förenas samkommunernas landssbygdstjänster, avbytarenheterna samt NTM-centralens och Regionförvaltningsverket landsbygdstjänster till de nya landskapens landsbygdstjänster.

Basservice i t.ex. frågor som rör landskapsstöd, avbytartjänster och djurens hälsa ges enligt preliminära planer i regionala servicebyråer, dit man samlar expertis. Mer specialiserade tjänster såsom finansiering för landsbygdsinvesteringar koncentreras enligt planerna till landskapet eller någon regional servicebyrå.

Reformen förtydligar landsbygdsföretagarens servicenätverk. Strävan är att närtjänster även framöver ges på rimligt avstånd. Specialkunnandet stärks troligen och digitjänsterna utvecklas.

 

Tilläggsuppgifter:

ordf. för landsbygdens arbetsgrupp Risto Skyttä, NTM-centralen, risto.skytta(a)ely-keskus.fi

förändringsdirektör Laura Leppänen, laura.leppanen(a)varsinais-suomi.fi

 

 

Detta kan också intressera

Är sjukvårdsdistriktet ett blivande affärsverk inom landskapet?

Sjukvårdsdistriktet upphör att existera. Affärsverket består till stor del av det nuvarande sjukvårdsdistriktet, men också av krävande socialtjänster. Å andra sidan överförs en del av affärsverkets tjänster (ca 15 % av helhetskostnaden) till den service som produceras med servicesedlar eller till de valfria tjänsterna. Produktionen av servicesedlar ska bolagiseras och denna bolagiserade del hör inte till affärsverket.

Detta kan också intressera