Kundens synvinkel är central när ny landsbygdsservice planeras

Den grupp som bereder landsbygdsservice i Egentliga Finland landskapsreform samlade 2.3. olika parter som deltar i arbetet till ett verkstadsseminarium. Man behandlade både landskapsreformens nuläge och dess framskridande både i Egentliga Finland och nationellt. Man hörde även jord- och skogsbruksministeriets, Landsbygdsverkets och MELA:s synvinklar på reformen.

  • Vad gäller landsbygdsservicen så framskrider beredningen väl. Man ser landskapsreformen som en möjlighet, säger förändringsdirektör Laura Leppänen.

I verkstäder funderade man på de bästa verksamhetsmodellerna för landsbygdsservice i det kommande landskapets ämbetsverk. Nya möjligheter och god praxis i det nya landskapet diskuterades.

  • Vi fäster speciellt vikt vid kunder och intressergrupper och deras behov, och att verksamheten fortsätter utan störningar i förändringssituationen, säger landsbygdschef  Petri Puustinen från Vehmaa.
  • Också kundernas förväntningar, utveckling av nätverket och tvåspråkig service diskuterades. Landsbygdsproducenternas synvinkel var starkt framme, berättar regionchef  Aino Launto-Tiuttu vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Landsbygden förändras vilket gör att kundernas behov inom avbytarservice förändras.

  • Vi måste på lång sikt utveckla högklassig service. I Egentliga Finland ordnas idag avbytarservicen nationellt sett mycket kostnadseffektivt, säger direktören för avbytartjänster Pirjo Mäntynen.

 

Tilläggsuppgifter:

förändringsdirektör Laura Leppänen (040-7674364) och chefen för enheten Landsbygdstjänster Risto Skyttä (02950 22664).

Personalarbetsgruppen börjar samla in uppgifter om personalen

Personalarbetsgruppens meddelande 2/2017

Personalarbetsgruppen har utarbetat ett arbetsschema för åren 2017 och 2018.

Våren 2017:

  • arbetsgruppen kartlägger olika lokala avtal och samlar in statistik yrkesgruppsvis om den personal som flyttar.

År 2018:

  • man gör egentliga beslut om personalen.

Tidtabell och uppgifter uppdateras allteftersom lagstiftningen blir klar och arbetet i arbetsgruppen för tjänsteproduktion framskrider.

Arbetsgruppen dryftade också behovet av anvisningar/riktlinjer för rekrytering. Arbetsgruppen konstaterade enhälligt, i likhet med Kommunarbetsgivarnas riktlinjer, att vårdreformen i sig inte är ett skäl för tillfälliga anställningar. Man bör dock observera att olika organisationer kan ha behov av annan förnyelse av serviceverksamheten  i.o.m. reformen och därför kan entydiga anvisningar inte ges.   

Arbetsgruppen anser att information och kommunikation samt att kontinuerligt lyssna på och diskutera med människor är av största vikt i detta skede av förändringsprocessen. Det finns många osäkra saker i detta skede av reformen och följaktligen finns det inga färdiga svar på flera frågor.

Personalarbetsgruppen sammanträder följande gång den 30.3.2017.

Personalarbetsgruppens meddelanden:

Meddelande 1/2017 (på finska)

Meddelande 2/2017 (på finska)

Tilläggsuppgifter om gruppernas arbete ges av:

Personalarbetsgruppens ordförande
Katariina Similä
katariina.simila(a)tyks.fi,
p. 040 502 1986

Ordföranden för arbetsgruppen för samverkan
Sinikka Valtonen
sinikka.valtonen(a)turku.fi,
p. 040 164 5393

Personalarbets-
gruppen, samman-
sättning och promemorior

Arbetsgruppen för samverkan, sammansättning och promemorior