Vad innebär valfriheten ur kundens synvinkel?

Kunden väljer social- och hälsocentral för ett år. Centralen tillhandahåller hälsovårdstjänster och kortvariga socialtjänster. Kunden förbinder sig att anlita social- och hälsocentralen för ett år i taget. Kunden väljer därtill enhet inom munvården.   

Förutom detta väljer kunden producenten av specialtjänster bland landskapets affärsverk. Kunden kan då välja specialiserad sjukvård från vilket landskap hen vill. 

Om kunden har behov av långvariga tjänster beviljas kunden en personlig budget. Personlig budget kan beviljas till exempel inom äldreomsorgens boendeservice eller för långvariga tjänster för handikappade personer. Klienten kan själv bestämma var hen skaffar sina långvariga tjänster då hen fått budgeten.

Landskapet bör besluta vilka tjänster av engångskaraktär som produceras med kundsedel. Kunden kan välja mellan ett privat eller offentligt bolag som serviceproducent i de tjänster där kundsedel har tagits i bruk. Tjänster som produceras med kundsedel kan inte produceras som offentlig produktion i affärsverk.

Om du vill ställa en allmän fråga om vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland, vänligen gör det i första hand via ett privat meddelande på vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kimpassaallihopa/

Promemoria: Kommunikationsgrupp

Promemoria 13.2.2019, kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 13.12.2018, kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 13.11.2018, kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 25.10.2018, kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 21.8.2018, Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 13.6.2018, Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 24.5.2018, Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 19.4.2018 Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 24.3.2017 Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 23.5.2017 Kommunikationsgrupp (på finska)

Promemoria 8.6.2017 (på finska)

Promemoria 27.3.2018 Kommunikationsgrupp (på finska)

Behov av finansiering och landskapets vilja diskuterades i Salo

Förändringsdirektörerna Sinikka Salos och Pauli Harjus besök i Salo 22.3. lockade över 300 personer till Astrum-centret. Direktörerna bedyrade att det är realistiskt att de nya landskapen börjar sin verksamhet 1.1.2019, bara den temporära förvaltningen som bereder reformen tillsätts i sommar.

  • Nu är det dags att sluta tänka i banor kommun-stat och i stället börja fundera på konstellationen, där landskapen drar de stora linjerna och gör finansieringsbesluten. Beslutsfattandet förs alltså närmare invånarna, sade Pauli Harju.
  • Lagstiftningen ger ramarna, men regionens gemensamma vilja ger nycklar till framgång.

Tre miljarder ska sparas och Harju påminner att reformen varken räddar eller fäller någon kommun. Kommunerna får själva nytta av att effektivera sin verksamhet och försöka spara (vård)kostnader.

Utlåtandena bearbetas varje stund

Utlåtandena om lagutkastet om vårdens valfrihet bearbetas varje stund. Sinikka Salo påpekar att alla utlåtanden signalerar att vårdreformen är nödvändig.

  • Till exempel vårdens ICT-system är föråldrade och det digitala språnget måste nu tas.

Salo tror inte att de stora frågorna är slutförda förrän om 10-15 år, men det kloka är att nu börja vandra denna väg, säger hon.

Utan mera finansiering lyckas reformen inte

Reformen kan inte beredas med talkokrafter – mera finansiering behövs. Det betonade både landskapsdirektör Kari Häkämies och Egentliga Finlands förändringsdirektörer Antti Parpo och Laura Leppänen. Egentliga Finlands temporära förvaltning har beviljats 0,5 miljoner av staten, när behovet är 1,5-2 miljoner euro.

Parpo påminde att stora vårdfrågor, såsom servicens prissättning och kvalitetsbedömning samt ekonomisk styrning och ICT nu ska utredas. Han hoppas förutom på tilläggsresurser också på mera tid.