Svensk service intresserade då förändringsdirektörerna besökte Åboland

Vård- och landskapsreformens förändringsdirektörer Laura Leppänen och Antti Parpo besökte Pargas  26.1.2017. Leppänen berättade om reformens organisering, beredning och kommande landskapsval, Parpo koncentrerade sig på vårdservicens valfrihet. Ämnet intresserade; ett hundratal representanter för personalen och flera tiotal beslutsfattare fanns på plats i Pargas stadshus. Också mediernas representanter fanns med.

Service på svenska intresserade naturligtvis, både hälsocentralerna och Åbolands sjukhus framtid diskuterades.

Både vårdreformens Antti Parpo och kommundirektörerna signalerade att det nu lönar sig att vara vaken, utveckla sin verksamhet och kompetens och gå med i reformen med öppet sinne. Så har man möjlighet att vara ett konkurrenskraftigt alternativ även i det nya landskapet, där ansvaret för att ordna vårdservice överförts från kommuner till landskap.

  • Vi har tagit en aktiv roll, eftersom vi vill trygga nuvarande service på två språk både i Pargas och på Kimitoön, sade Pargas kommundirektör Patrik Nygrén.
  • Bra! Nu hjälper inte gråt och tandagnisslan, utan arbete och aktivitet, uppmuntrade Antti Parpo.

 

Språkkunskaper absolut krav

Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta påminde att reformen kan vara positiv för regionens företag, eftersom människor i framtiden kan välja service via kundsedlar.  

  • Vi slipar redan en kommande modell tillsammans med Pargas, Kårkulla, Åbolands sjukhus och finlandssvenska stiftelser, vi har även presenterat våra tankar för reformens ledande tjänsteinnehavare. Marcus Henricson fungerar som utredningsman när vi funderar på hur ett tvåspråkigt dotterbolag kunde fungera, berättade Pahta.

Anneli Pahta hoppas på ett gott samarbete mellan kommunen och landskapet i det nya landskapet. Samarbetet kan röra bl.a. identitet, kultur, näringsliv och hälsa.

På plats i Pargas fanns även Reijo Grönfors och Mona Rönnholm ur Åbolands sjukhus ledning.  Pargas personalchef Peter Lindroos påminde att språkkunskaper ska vara ett absolut krav även i framtida rekryteringar. Personer som verkar inom stödservice väcker funderingar, enligt Lindroos borde deras position definieras på samma sätt i hela Finland.

Fredrik Laurén representerade Kårkulla samkommuns personal. Under eftermiddagen diskuterades även hur svenskspråkiga utvecklingsstördas service ska skötas efter 1.1.2019.

 

Tidtabellen är spänd

Alla parter medgav att tidtabellen för att bereda reformen är utmanande. Egentliga Finlands social- och hälsovårdsbudget är 1,5 miljarder netto, vård- och landskapsreformen berör 23 000 människor och allt ska vara klart redan under år 2018. De nya landskapen inleder sin verksamhet 1.1.2019.

  • Nu söker vi beredskap för den stund när beslut kan fattas, dvs. den stund när lagarna är i kraft, säger Antti Parpo.

I den föreslagna vårdmodellen ser Antti Parpo en klar risk i att social- och hälsocentralerna (vårdcentralerna) inte betalar för specialtjänster, utan det gör landskapet.

  • Risken är att vårdcentralerna vill behaga kunderna och blir ”remiss-automater”. Om människor för lätt skickas vidare till affärsverk som erbjuder specialtjänster, blir kostnaderna för samhället alltför höga.

Förändringsdirektörerna Salo och Harju besöker Salo 22.3.

Förändringsdirektörerna för social- och hälsovårdsreformen Sinikka Salos respektive landskapsreformen Pauli Harjus besök i landskapen närmar sig. Temat för vårens besök i landskapen är Social- och hälsovårdsreformen och ett sektorövergripande landskap.

Anmälningar och program

Förmiddagens möten är öppna för alla. Program, platser, tider och länkar till anmälningen som uppdateras och gäller mötena hittar du på webbsidan ovan.

På eftermiddagen har man bjudit in personer som deltar i beredningen av vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland till verkstäder, där man behandlar olika reformteman såsom vård, välfärd, tillväxttjänster och hur landskapen grundas.

Vi hoppas att ni sprider inbjudan och programmet aktivt vidare. Inbjudningar och kallelser till eftermiddagen samordnas inom kort via regionala kontaktpersoner.

Om ni har frågor om de praktiska arrangemangen kring mötena kontakta gärna Heli Tossavainen/FM och Katariina Niemelä/SHM.

Detta kan också intressera