Promemoria: Arbetsgruppen för ordnandet av tjänster (på finska)

Järjestämisen työryhmä 15.2.2017, muistio

Muistio 10.1.2017, Palvelujen järjestäminen

Muistio 12.12.2016, Palvelujen järjestäminen

Järjestämisen työryhmä, muistio 14032017

Järjestämisen työryhmä, 17.5.2017, muistio

Järjestämisen työryhmä 8.6.2017, muistio

Palvelujen järjestämisen työryhmä 19.9.2017, muistio

Palvelujen järjestämisen työryhmä 21.11.2017, muistio

 

Promemoria: Möte för social- och hälsovårdsdirektörerna i vårdreformen (på finska)

Sotejohtajakokous, 03052016, muistio

Sotejohtajakokous, 09062016,muistio

Sotejohtajakokous, 08092016, muistio

Sotejohtajakokous, 17102016, muistio

Sotejohtajakokous, 07112016, muistio

Sotejohtajakokous, 12122016, muistio

Sotejohtajakokous, 10012017, muistio

Sotejohtajakokous, 09022017, muistio

Sote_johtajakokous_14032017, muistio

Sote_johtajakokous_11042017, muistio

Sote_johtajakokous_09052017, muistio

Sote_johtajakokous, 14062017, muistio

Sote_johtajakokous_22082017, muistio

Sote_johtajakokous_22092017, muistio

Sote_johtajakokous_27102017_muistio

Sote_johtajakokous_24112017, muistio

Sote_johtajakokous_19012018, muistio