PROMEMORIA: RÄDDNINGSVÄSENDE OCH BEREDSKAP

Promemoria 1.12.2016 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

Promemoria 16.5.2016 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

Promemoria 30.8.2016 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

Promemoria 31.3.2017 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

Promemoria 15.6.2017 Räddningsväsende och beredskap (på finska)

Promemoria 5.9.2017 Räddningsväsende och beredskap (på finska)