Promemoria: Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner

Promemoria 17.5.2018 Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner (på finska)

Promemoria 22.3.2018 Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner (på finska)

Promemoria 2.9.2016 Förvaltninsguppgifter och stödfunktioner (på finska)

Promemoria 20.9.2016 Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner (på finska)

Promemoria 5.10.2016 Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner (på finska)

Promemoria 11.11.2016 Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner (på finska)

Promemoria 3.2.2017 Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner (på finska)

Promemoria 10.3.2017 Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner (på finska)

Promemoria 16.5.2017 Förvaltningsuppgifter och stödfunktioner (på finska)

Promemoria: Ledande tjänsteinnehavares möte

Promemoria 9.9.2016 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 19.10.2016 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 11.11.2016 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 15.12.2016 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 18.1.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 16.2.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 24.3.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 18.4.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 16.5.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 20.6.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 20.9.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 18.10.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 16.11.2017 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 23.1.2018 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 26.2.2018 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

Promemoria 26.4.2018 Ledande tjänsteinnehavares möte (på finska)

 

 

 

Promemoria, Arbetskraftsservicehelhet

Promemoria 5.9.2018 Arbetskraftsservicehelhet

Promemoria 24.8.2016 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 31.8.2016 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 12.9.2016 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 30.9.2016 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 3.11.2016, Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 8.11.2016 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (pä finska)

Promemoria 16.1.2017 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 18.1.2017 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 20.2.2017 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 28.2.2017 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 20.3.2017, Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 27.3.2017, Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 24.4.2017, Arbetskraftservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 26.4.2017 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 22.5.2017 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 24.5.2017, Arbetskraftservicehelhet (på finska)

Promemoria 19.6.2017 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 21.6.2017 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 21.8.2017 Arbetskraftsservicehelhet, samarbetspartner (på finska)

Promemoria 28.8.2017 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 25.9.2017, Arbetskraftsservicehelhet, gemensam seminar (på finska)

Promemoria 20.11.2017 Arbetskraftsservicehelhet (på finska)

Promemoria 21.2.2018 Arbetskraftsservicehelhet, (på finska) 

Reformens kommunikation tjänar Egentliga Finlands invånare

Vård- och landskapsreformen påverkar Egentliga Finland mycket och reformen kommer att förändra kommuninvånarnas service markant. Kommunikationen är väsentlig för den största reformen av den offentliga förvaltningen i Finlands historia – både invånarna och personalen bör få veta vad som pågår.

Kommunikationskanalerna för Egentliga Finlands vård- och landskapsreform publiceras i dag 25.10. med huvudbudskapet Kimpassa – Allihopa. Till helheten hör webbsidor, sidor på Facebook och Twitter samt en egen YouTube -kanal, där man kommunicerar via videor. I den första videobloggen diskuterar Egentliga Finlands förändringsdirektörer Laura Leppänen och Antti Parpo.

  • Vi vill berätta för Egentliga Finlands invånare om reformen ur vår regions synvinkel, förståeligt och i rätt tid. Till förändringskommunikation hör växelverkan och att man berättar öppet också om halvfärdiga teman och beredning, säger kommunikationschef Jessica Ålgars-Åkerholm vid Egentliga Finlands förbund.

Kimpassa - Allihopa betonar samarbete, tvåspråkighet och människonära berättande. Det visuella uttrycket har planerats av Egentliga Finlands förbunds grafiska planerare Antti Vaalikivi.

Tvåspråkiga, marint fräscha sidor

De tvåspråkiga webbsidorna kimpassa-allihopa.fi är marint fräscha. För webbsidor och sociala medier produceras nyheter om olika ämnen. Nyheter producerar kommunernas och kommunsamfundens vårdkommunikatörer och kommunikationsansvariga vid Egentliga Finlands förbund, NTM-centralen, Regionförvaltningsverket, TE-byrån och Räddningsverket. På webbsidorna hittar man aktuella händelser på en tidsaxel och reformarbetsgruppernas material. I planerna finns även att möta personer ansikte mot ansikte på evenemang såsom mässor.

I Egentliga Finland berör vård- och landskapsreformen ca 22 000 anställda. Merparten av dem arbetar inom vårdsektorn.

  • Den interna kommunikationen är viktig för att personalen ska veta vad som är på gång, påpekar Arto Salo från Åbo stads välfärdskommunikation. Salo påminner att personalen är viktig både för reformens beredning och förverkligande.

Tilläggsuppgifter:

Jessica Ålgars-Åkerholm, Egentliga Finlands förbund, jessica@varsinais-suomi.fi, tel. 040 775 5781

Arto Salo, Åbo stad välfärdssektorn, arto.salo@turku.fi, tel. 0500 783 002

Följ oss!

logo_76x76

#kimpassa2019

#allihopa2019

www.facebook.com/kimpassaallihopa

YouTube

Twitter: @Kimpassa2019

 

Den politiska styrgruppen godkände projektplanen

Den politiska styrgruppen för Egentliga Finlands vård- och landskapsreform möttes 24.10. Som ordförande fungerar  Ilkka Kanerva (saml), vice ordförande är Piia Elo (SDP) och Annika Saarikko (c).

Vård- och landskapsreformens politiska styrgrupp godkände vårdreformens beredningsgruppers medlemmar och ordförande. Gruppernas sammansättning behandlas även vid Egentliga Finlands kommunmöte 15.11.2016.

Den politiska styrgruppen godkände även landskapsreformens projektplan, där man beskriver landskapsreformens beredningsfas, hur den framskrider och med vilka åtgärder.

Landskapsreformens projektplan behandlas i november vid kommunmötet och den sänds efter kommunmötet till kommunerna för att godkännas.

Beredningen av Egentliga Finlands vård- och landskapsreform sker via en gemensam styrande struktur; Egentliga Finlands kommunmöte, politiska styrgrupp och de ledande tjänsteinnehavarnas möte.

Detta kan också intressera dig