Hemsida

Vad innebär valfriheten ur kundens synvinkel?

På våra sidor publicerar vi varje vecka en kort Veckans fråga med svar, som rör vård- och landskapsreformen i Egentliga Finland. Denna veckas fråga gäller den valfriheten.

Behov av finansiering och landskapets vilja diskuterades i Salo

Förändringsdirektörerna Sinikka Salo och Pauli Harju lockade över 300 personer till Salo. Finansiering, digisprånget och vård heta frågor.

Personalarbetsgruppen börjar samla in uppgifter om personalen

Vären 2017 arbetsgruppen kartlägger olika lokala avtal och samlar in statistik yrkesgruppsvis om den personal som flyttar.
LÄS MER NYHETER

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

Terveyttä ja hyvinvointia edistetään tulevaisuudessa mobiilipalveluilla ja sähköisillä terveystarkastuksilla. Terveyden edistämisen yhdyshenkilö Merja Männikkö Pöytyältä muistuttaa, että asiakas on lopulta aina itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan.

Denna sida finns även på: Finska