Egentliga Finlands vård- och landskapsreform

Medborgarna vill helst uträtta sina ärenden digitalt − webben är vardag i alla åldersgrupper

Betydelsen av webbtjänster ökar: medborgarna söker information om tjänster, beslut och händelser på webben och på webben kan de också ställa frågor och påverka.

Vårdas de äldre i vår hemkommun efter reformen också i framtiden?

Under rubriken Veckans fråga svarar vi på allmänhetens frågor om vård- och landskapsreformen. Denna vecka gäller frågan organiseringen av tjänster inom äldreomsorg.

Hur kan obrutna servicekedjor säkras i mångproducentmodellen? Hur koordineras organiseringen av tjänsterna?

I spalten Veckans fråga svarar vi på frågor om vård- och landskapsreformen som ställts oss i sociala medier och i samband med träffar i regionen.

FACEBOOK

YOUTUBE

Kimpassa 2020 -seutukierros Turun messukeskuksessa 10.4.2018

Denna sida finns även på: Finska