Egentliga Finlands vård- och landskapsreform

Kommunikationen skapar landskapets roll i samhället och stöder demokratin

Kommunikationen är nyckeln till förändringsledarskap, fungerande tjänster, förtroende och växelverkan. Kommunikationen spelar en viktig roll för att demokratin ska förverkligas, skriver Jessica Ålgars.

Kaisa Äijö ny lots för landskapsreformen i Egentliga Finland: ”Öppenhet och respekt de viktigaste verktygen i samarbetet”

Kaisa Äijö inledde vid ingången av 2019 sin tjänst som landskapsreformens ansvarsberedare i Egentliga Finland. I sin nya roll vill hon lyfta upp mångfalden av landskapets uppgifter.

Hurdana webbsidor kommer Egentliga Finlands landskap att ha i framtiden?

Det viktigaste målet med webbsidorna är att ge kundorienterad information och att samla ihop tjänsterna i landskapet till ett adekvat, lättillgängligt och användbart paket.

YOUTUBE

Varsinais-Suomen TE-palvelujen johtaja Kjell Henrichson avaa maakuntauudistuksen yhteydessä tehtävän kasvupalvelu-uudistuksen tämän hetkistä tilannetta.

Denna sida finns även på: Finska