Egentliga Finlands vård- och landskapsreform

Hur stark är statens styrande roll gentemot landskapen?

Har beslutsfattare som utses genom landskapsval någon verklig självstyrelse och beslutanderätt?

Tillsammans gör vi mera − vi har samlat de bästa pärlorna av vårt samarbete Kimpassa-Allihopa

Vi har samlat alla resultat som vi nått hittills inom vårt reformarbete Kimpassa-Allihopa till ett infopaket där vi redogör för det arbete som vi gjort och för de nya samarbetsformerna.

Mats Brommels betonade ansvaret för den egna hälsan på vårddebatt i Åbo

Professor Mats Brommels, mannen bakom valfrihetsmodellen, och övriga panelister diskuterade vårdreformen och vård på svenska i Åbo.

FACEBOOK

YOUTUBE

Turussa Vähäheikkilä-Hirvensalon kotihoito on ottanut käyttöön Elämän puu -julisteen, jonka avulla kuvataan asiakkaan haaveet ja toiveet. Julisteessa näkyvät myös asiakkaan mieltymykset, tärkeät jutut elämän varrelta ja asiat, joista hän ei niin välitä. Elämän puu onkin tärkeä osa asiakkaan kuntoutus- ja kulttuurisuunnitelmaa.

Denna sida finns även på: Finska