Hemsida

Vad innebär social- och hälsovårdsreformen för mig?

Bekanta dig med en förenklad version av vårdreformen och valfriheten samt en video.

Vem vårdar om man inte kan hitta en aktör till det erbjudna priset?

Landskapet har ansvar för att tillräcklig service står till förfogande.

Regeringen föreslår en omfattande valfrihet inom social- och hälsovården

Regeringen lämnade en proposition med förslag till valfrihetslagstiftning till riksdagen den 9 maj.
LÄS MER NYHETER

FACEBOOK

TWITTER

YOUTUBE

Varsinais-Suomessa on työpaikkoja tarjolla - ja hyvä elämä! Vapaa-ajalla voi urheilla, viihtyä kaupungilla ja syödä hyvin. Asuminen ei maksa liikaa ja paikasta toiseen on helppo liikkua. Southwest Finland we can do it. Tule mukaan!

Denna sida finns även på: Finska