Palvelupakettien käyttöönoton valmistelu Varsinais-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannuksia ja laatua voidaan jatkossa vertailla huomattavasti nykyistä tehokkaammin alueittain ja palveluittain. Tämän mahdollistaa parhaillaan valmisteltava soten uusi raportointijärjestelmä, palvelupaketit, joka otetaan käyttöön vuonna 2019. Varsinais-Suomi on yksi viidestä uudistusta vuoden 2017 aikana valmistelemaan valitusta maakunnasta.

Palvelujen käyttäjille uusi raportointijärjestelmä näkyy entistä parempina palveluina, kun maan parhaat sote-käytännöt voidaan tunnistaa ja haluttaessa ”monistaa” nykyistä laajempaan käyttöön. Vertailukelpoinen tieto antaa myös aivan uusia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen ja uudistamiseen tiedon pohjalta.

Palvelupakettien käyttöönoton valmistelu Varsinais-Suomessa -hankkeessa:

  • kuvataan, miten palvelupakettiraportointi toteutetaan erikoissairaanhoidon tietojärjestelmistä
  • määritellään lähdejärjestelmistä tarvittavat tiedot testattavien palvelupakettien osalta ja arvioidaan, voidaanko muiden maakuntien tuottamaa tietomallia hyödyntää
  • tavoitteena on tuottaa tiedot lasten, nuorten ja perheiden sekä hoito- ja hoivapalvelujen palvelupaketeista Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osalta
  • palvelupakettien käyttöönotosta tuotetaan maakunnan tiekartta osana maakunnan tietojohtamista
  • arvioidaan palvelupakettien toimivuutta maakunnan toiminnan ohjauksessa.

Hankkeen taustalla on Sitran sekä sosiaali- ja terveysministeriön kehittämä palvelupakettimalli. Palvelupaketeissa sosiaali- ja terveyspalveluita on yhdistetty asiakkaan näkökulmasta hyödyllisiksi kokonaisuuksiksi. Niiden avulla palveluiden tilaaja voi sopia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ja seurata miten niitä tuotetaan. Eri alueiden palveluiden laatua ja kustannuksia voidaan myös vertailla helpommin kuin nyt.

Kokeilumaakunnat luovat pohjaa valtakunnalliselle mallille

Hankkeen avulla pyritään luomaan kansallisesti levitettävissä oleva malli palvelupakettien käyttöönotolle osana maakuntien tiedolla johtamista. Erityisenä tavoitteena on käyttää projektissa saatavaa tietoa ja kokemuksia palvelupakettiraportoinnin valtakunnallisessa käyttöönotossa.

Sote-palvelupakettien testausmaakuntia ovat:

  • Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Savo: palvelupakettien määrittelyiden tarkentaminen, palvelupakettien toimivuuden arviointi sekä tietoprosessien testaaminen ja kehittäminen
  • Etelä-Karjala: matkapalveluiden ja lääkehuollon palvelupakettien testaaminen sekä palvelupakettien laatu- ja vaikuttavuusmittareiden testaaminen
  • Pohjois-Karjala: palvelupakettien laatu- ja vaikuttavuusmittareiden testaaminen

Palvelupakettimallin tavoitteena on tuottaa läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen tueksi osana sote- ja maakuntauudistusta.

Hankkeen avulla pyritään luomaan kansallisesti levitettävissä oleva malli palvelupakettien käyttöönotolle osana maakuntien tiedolla johtamista. Erityisenä tavoitteena on käyttää projektissa saatavaa tietoa ja kokemuksia palvelupakettiraportoinnin valtakunnallisessa käyttöönotossa.

Projektiryhmän muodostavat Turun kaupunki, Raision kaupunki, Naantalin kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Medbit Oy. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) toimii hankkeen kansallisena koordinaattorina ja rahoittajana. Valmisteluprojekti on käynnistynyt vuoden 2017 alussa ja päättyy 31.5.2017. Toinen vaihe alkaa syksyllä 2017.

Yhteystiedot:

Jutta Nieminen
hankevastaava
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
p. 040 652 7374
jutta.nieminen(a)turku.fi

Lisää palvelupaketeista:

Sote-palvelupakettien pilotointi (sitra.fi)

Sote – tiedosta tekoihin (sitra.fi)

Tämä sivu on saatavilla myös: Ruotsi